Меню

Седми национален учебен семинар

"ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"

27 – 30 юни 2006 г.
Курортен комплекс “Албена”,
Хотел “Лагуна Гардън”

Лектори:

Инж. ТОТЮ МЛАДЕНОВ - Изпълнителен директор на ИА “ГИТ”
Инж. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - Главен секретар на ИА “ГИТ”
ДИМИТЪР МАРКОВ - Директор на Дирекция “Правна” в ИА “ГИТ”
Инж. ВЕСЕЛИН ЦОНЕВСКИ - Консултант

Учебна програма

27 юни 2006 г. (вторник)

09.30 ч. Отпътуване с автобус/микробус от София, пл. “Македония” 1, пред сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт).
14.30 – 18.00 ч. Регистрация на участниците в Конгресен център “Албена” - хотел “Добруджа”. Настаняване в хотели категория 3+ звезди.
19.00 – 22.00 ч. Вечеря

28 юни 2006 г. (сряда)

08.00 – 09.00 ч. Закуска.
09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара: *
Иво Ризов – Директор „Обучение” в НКЦ “Решение” ООД
09.10 – 13.00 ч. Обучение – Тема № 1:
„Политика и функции на държавата в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Статут и правомощия на ИА „Главна инспекция по труда” в осъществяването на цялостния контрол по спазване на трудовото законодателство. Задължения и отговорност на работодателите по създаване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Инж. Тотю Младенов

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
13.00 – 14.00 ч. Обяд
14.00 ч. Персонални консултации с лектора
20.00 ч. Вечеря в ресторант в КК „Албена”

29 юни 2006 г. (четвъртък)

08.00 – 09.00 ч. Закуска.
09.00 – 10.30 ч. Обучение – Тема № 2:
„Актуални промени в правната уредба на здравословните и безопасни условия на труд. Отговорност и контрол по спазването на нормативните актове и изисквания. Актуална практика на ИА „Главна инспекция по труда.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Димитър Марков

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 13.30 ч. Обучение – Тема № 3:
„Организация и управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Взаимодействие между предприятието и държавата в превенцията на производствените рискове. Изисквания и практика на Европейския съюз по осигуряването на безопасност и здраве при работа.”

Лекция 3 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Инж. Димитър Димитров

13.30 – 14.30 ч. Обяд
14.00 ч. Персонални консултации с лектора
19.00 – 22.00 ч. Вечеря

30 юни 2006 г. (петък)

08.00 – 09.00 ч. Закуска.
09.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 4:
„Вътрешнофирмена система по безопасност и здраве при работа. Програми по здраве и безопасност в предприятието. Въвеждане на спецификация OSHAS 18001. Подготовка на персонала по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Проблеми и насоки за усъвършенстване на процедурите за оценка на риска. Статут и организация на службите по трудова медицина. Знаци и сигнали по безопасност на труда и противопожарна охрана.”

Лекция 3 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор
Инж. Веселин Цоневски


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Освобождаване на стаите и обяд
13.30 ч. Отпътуване на автобуса/микробуса за София

* Обучението ще се провежда в конферентната зала на хотел “Лагуна Гардън”.

Цената за участие в семинара е: 396.00 лв.

Цената включва: обучение, учебни материали, кафе-паузи, три пълни пансионата (нощувки със закуски, обеди и вечери) с нощувки в двойна стая, ползване на открит басейн, книга на ИК „Труд и право” – по избор.

Всички цени са с включен ДДС.