Меню

Национален счетоводен семинар

СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2013 г.
ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА СМЕТКА.
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК

26 - 28 ноември 2013 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2,
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:

Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА,
Данъчен консултант

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА,
Данъчен консултант

РОСЕН ИВАНОВ,
Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП

Доц. д-р БОЙКА БРЕЗОЕВА,
регистриран одитор, Счетоводен консултант


ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

26 ноември 2013 г. (вторник)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност. Специални разпоредби, свързани с годишното приключване. Актуални казуси и практика от 2013 г.
- Право на частичен данъчен кредит;
- Корекции на данъчен кредит;
- Задължение за корекция на ползван данъчен кредит;
- Право на увеличаване размера на частично приспаднат или въобще неприспаднат данъчен кредит;
- Право на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили;
- Данъчно третиране на безвъзмездното извършване на ремонт или подобрение на нает актив.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Калина Златанова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

27 ноември 2013 г. (сряда)

11.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Единната бюджетна сметка. Актуални въпроси на ДОПК.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Росен Иванов

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата

13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
Важни моменти и акценти в счетоводното приключване на 2013 г. Годишен финансов отчет. Актуални въпроси на счетоводното отчитане в предприятието.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

28 ноември 2013 г. (четвъртък)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 4
Данъчно облагане по реда на ЗДДФЛ за 2013 г. Деклариране на доходи, придобити през 2013 г. по реда на ЗДДФЛ:
- Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ;
- Декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ.
- Нови моменти при изготвяне на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2013 г.
- Други.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Доц. д-р Людмила Мермерска

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 15.30 ч. Тема № 4
Данъчно облагане по реда на ЗКПО за 2013 г. Преглед на основните преобразувания при формиране на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО. Данъчна и съдебна практика по ЗКПО във връзка с годишното приключване;
- Нови моменти в механизма на коригиране на счетоводни грешки;
- Третиране на разходи за обезценка и отписване на вземане, вкл. и при случаите на събиране на вземане;
- Отклонение от данъчно облагане (съдебна практика при определяне на пазарна лихва и пазарни цени);
- Третиране на командировъчни разходи;
- Начисляване данъчна амортизация и отписване на ДА;
- Третиране на подобрение и ремонт на наети активи;
- Липси и брак на материални запаси;
- Третиране на приходи от дивиденти и ликвидационен дял;
- Пренасяне на данъчна загуба;
- Други.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Доц. д-р Людмила Мермерска

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу залата
15.30 ч. Закриване на семинара

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА


Цена за участие

Цена за участие в семинара: 300.00 лв.
Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книгата-годишник на ИК „Труд и право” „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2013 г.”

Доплащания за:

Цена:

Два обяда - на 27 и 28 ноември 2013 г. 30.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел „Ренесанс” 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Ренесанс” 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска, ползване на фитнес и безжичен Интернет.


Хотел „Ренесанс” е тризвезден хотел, който се намира се на пл. „Възраждане”, до кръстовището на бул. „Христо Ботев” и бул. „Александър Стамболийски”, в непосредствена близост до сградата на КНСБ. Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.
Страница в Интернет: www.hotelrenaissance-bg.com .


ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ| ЗАЯВКА


Заявка за участие

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
25 ноември 2013 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.

Skype: ivo.rizov666