Меню

14 януари 2013 г.
Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
ЕЛЕНА АВРАМОВА, Държавен експерт в Дирекция „Държавно съкровище” към Министерство на финансите

Прочети още...

24 януари 2013 г.
Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, Данъчен консултант

Прочети още...

31 януари 2013 г.
Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП

Прочети още...

29 януари 2013 г.
Пловдив, ул. „Константин Нунков” 13а, Учебен център на ЦКС
Лектор:
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

Прочети още...

22 февруари 2013 г.
Пловдив, ул. „Константин Нунков” 13а, Учебен център на ЦКС
Лектор:
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ

Прочети още...

Още статии ...