Меню

20 - 22 март 2013 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Доц. д-р КРИСТИЯН ТАКОВ, Преподавател по гражданско, облигационно и търговско право в СУ „Св. Кл. Охридски”
ТОТКА КАЛЧЕВА, Съдия във Върховен касационен съд
Проф. д.ю.н. АНГЕЛ КАЛАЙДЖИЕВ, Преподавател по търговско право в СУ „Св. Кл. Охридски”
БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВОВ, Адвокат

Прочети още...

13 - 15 март 2013 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
НЕЛИ МАДАНСКА, Зам. директор на Националния институт на правосъдието
Гл. ас. СТЕФАН СТЕФАНОВ, Преподавател по гражданско и търговско право в СУ „Св. Климент Охридски”
БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВОВ, Адвокат

Прочети още...

26 – 28 февруари 2013 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
СНЕЖАНА МАЛАКОВА,
Директор на Дирекция „Правна” в Национален осигурителен институт
ЕЛИНА ЧАЛЪКОВА (КОСТОВА), Директор на Дирекция „Пенсионно осигуряване” в Национален осигурителен институт
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд

Прочети още...

27 – 28 февруари 2013 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, д.е.с., Счетоводен и данъчен консултант

Прочети още...

20 – 22 февруари 2013 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
СНЕЖАНА МАЛАКОВА,
Директор на Дирекция „Правна” в Национален осигурителен институт
ЕЛИНА ЧАЛЪКОВА (КОСТОВА), Директор на Дирекция „Пенсионно осигуряване” в Национален осигурителен институт
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд

Прочети още...

Още статии ...