Меню

26 – 27 януари 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
ЕЛЕНА АВРАМОВА,
Държавен експерт в Дирекция „Държавно съкровище” към Министерство на финансите
МИНА ЯНКОВА, Началник отдел „Косвени данъци” в Министерство на финансите
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, Директор на Агенция за държавна финансова инспекция
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Ръководител звено „Методология” в Сметна палата

Прочети още...

25 – 27 януари 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ,
регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
РОСЕН ИВАНОВ, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, данъчен консултант

Прочети още...

18 – 20 януари 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, данъчен консултант
РОСЕН ИВАНОВ, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, данъчен консултант

Прочети още...

19 – 20 януари 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:

ПОЛИНА ЦОКОВА, Държавен експерт в Министерство на отбраната
ЕЛЕНА ДИМОВА, Член на Комисия за защита на конкуренцията
МАРИЯНА КАЦАРОВА, Директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметна палата

Прочети още...

20 януари 2012 г.
гр. Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в НАП

Прочети още...

Още статии ...