Меню

21 - 23 март 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
КАЛОЯН ТОПАЛОВ, Съдия в Софийския районен съд и лектор към Националния институт на правосъдието
Доц. д-р МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА, Преподавател по граждански процес в Нов български университет
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, Съдия във Върховния касационен съд
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ, Съдия в Софийски градски съд


Прочети още...

14 - 16 март 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Проф. д-р ИВАН РУСЧЕВ, Зам. декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Преподавател по гражданско и търговско право
Гл. ас. д-р ЗАХАРИ ТОРМАНОВ, Преподавател по търговско право в УНСС
Доц. д-р КРИСТИЯН ТАКОВ, Преподавател по гражданско, облигационно и търговско право в СУ „Св. Кл. Охридски”
Проф. д.ю.н. АНГЕЛ КАЛАЙДЖИЕВ, Преподавател по търговско право в СУ „Св. Кл. Охридски”


Прочети още...

23 – 24 февруари 2012 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, Данъчен консултант

Прочети още...

24 февруари 2012 г.
гр. Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор
СТЕФАНКА СИМЕОНОВА, Консултант по трудово право към Министерство на труда и социалната политика

Прочети още...

22 – 24 февруари 2012 г.
София, ул. „Пиротска” 7, Конферентна зала на СЮБ
Лектори:
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МАРИО ПЪРВАНОВ,
Съдия във Върховен касационен съд
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
ДАНИЕЛА АСЕНОВА, Главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в Национален осигурителен институт
ЕЛИНА КОСТОВА, Началник на отдел „Отпускане на пенсии” в Национален осигурителен институт

Прочети още...

Още статии ...