Меню

Национален учебен семинар

НОВИТЕ МОМЕНТИ В ПРАВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП. ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ.
ПРАКТИКА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН И ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ

19 – 20 януари 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:

ПОЛИНА ЦОКОВА,
Държавен експерт в Министерство на отбраната
ЕЛЕНА ДИМОВА,
Член на Комисия за защита на конкуренцията
МАРИЯНА КАЦАРОВА,
Директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметна палата


ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

19 януари 2012 г. (четвъртък)

09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара

09.10 – 12.30 ч. Тема № 1
Промените в Закона за обществените поръчки:
- Подготовка на офертата в процедура за обществена поръчка.
- Функции на Комисията за разглеждане на офертите.
- Основания за избор на процедура за договаряне без обявление.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Полина Цокова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 17.00 ч. Тема № 2
Изменения в правилата за провеждане на процедурите за възлагане.
Промени в обжалването на актовете на възложителите:
- Предмет на обжалване;
- Момент, от който започва да тече 10-дневния срок за обжалване в зависимост от обжалвания акт;
- Лица, които могат да обжалват актовете на възложителите;
- Правомощия на Комисия за защита на конкуренцията, санкции.
Практика на Комисия за защита на конкуренцията:
- Наличие на правен интерес за обжалване;
- Обхват на извършваната проверка;
- Съществени и несъществени нарушения;
- Често допускани нарушения при откриването, провеждането и прекратяването на процедурата.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Елена Димова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

20 януари 2012 г. (петък)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 3
Новости при упражняване на предварителен контрол по ЗОП – обхват на правомощията на Агенцията по обществени поръчки, процедура и правни последици. Документи, подлежащи на предварителен контрол по ЗОП.
Последващ контрол, упражняван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Санкционни правомощия. Нови състави на административни нарушения, съгласно измененията в ЗОП.


Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Марияна Кацарова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Проблемни области при възлагане на обществени поръчки, установени от органите за последващ контрол – разделяне на обществени поръчки, критерии за подбор на участниците, показатели за оценка на офертите, гаранции, участие на обединения. Очаквано отражение на промените в ЗОП върху практиката на възложителите на обществени поръчки.


Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Марияна Кацарова

12.30 ч. Закриване на семинара

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА


Цена за участие

Цена за участие в семинара: 240.00 лв.
Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинара и новата книга на ИК „Труд и право” "Практически въпроси на обществените поръчки".

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 19 януари 2012 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Света София”

60.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Света София”

96.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска, ползване на фитнес и безжичен Интернет.

Хотел „Света София” е четиризвезден хотел, открит през 2004 г. Намира се на ул. „Пиротска” 18, в непосредствена близост до конферентната зала. Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, фитнес, сауна, солариум и масажен център. Във всяка стая има телефон, телевизор, климатик, сешоар и мини-бар. Страница в Интернет: www.hotelsvetasofia.com .

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА


Заявка за участие

За заявяване на участие , моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
18 януари 2012 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.


Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...