Меню

19 – 22 юни 2012 г.
Курортен комплекс „Албена”,
Хотели „Лагуна Маре”, „Лагуна Гардън” и „Сенди Бийч”
Лектори:
Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, д.е.с., регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

Прочети още...

12 – 15 юни 2012 г.
Курортен комплекс „Албена”,
Хотели „Лагуна Маре”, „Лагуна Гардън” и „Сенди Бийч”
Лектори:
ЕЛЕНА ДИМОВА, Член на Комисията за защита на конкуренцията
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, Член на Комисията за защита на конкуренцията
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА, Съдия във Върховен касационен съд
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат

Прочети още...

30 – 31 май 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
АДЕЛИНА КОВАЧЕВА, Съдия във Върховния административен съд
ЕЛЕНА ДИМОВА, Член на Комисия за защита на конкуренцията
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, Член на Комисия за защита на конкуренцията
МАРИАНА КАЦАРОВА, Директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметна палата

Прочети още...

5 – 8 юни 2012 г.
Курортен комплекс „Албена”,
Хотели „Лагуна Маре”, „Лагуна Гардън” и „Сенди Бийч”
Лектори:
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА, Изпълнителен директор на ИА „ГИТ”
Инж. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ, Началник отдел „Машиностроене, строителство и преработваща промишленост” в ИА „ГИТ”
Д-р ПЕТЯ ГЕОРЕВА, Ръководител на СТМ

Прочети още...

10 - 11 май 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Инж. РУМЯНА МИХАЙЛОВА, Изпълнителен директор на ИА „ГИТ”
Инж. ВИОЛЕТА ДОБРЕВА, Директор на Дирекция „Безопасност на труда и анализ на контролната дейност” в ИА „ГИТ”
Инж. ВЕСЕЛИН ЦОНЕВСКИ, Експерт по ЗБУТ, квалифициран обучаващ по проект на МОТ

Прочети още...

Още статии ...


Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...