Меню

5 - 7 октомври 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”
Лектори:
Д-р СТОЯН СТАВРУ,
Преподавател по гражданско и семейно право, асистент по вещно право в СУ „Св. Климент Охридски”
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ, Консултант по вещно и търговско право
ДИМИТЪР ТАНЕВ, Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България
БОНКА ДЕЧЕВА, Съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия

Прочети още...

16 декември 2011 г.
гр. Русе, Конферентна зала на хотел „Дунав”
Лектор:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Главен експерт в Национална агенция за приходит

Прочети още...

17 – 24 септември 2011 г.
Турция, Анталия, Алания, Hedef Resort Hotel & Spa 5* UAI
Лектор:
ПРОФ. Д-Р КРАСИМИРА СРЕДКОВА

Прочети още...

28 - 30 септември 2011 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ
Лектори:
ЛАРИСА ТОДОРОВА,
Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
ЙОСИФ МИЛОШЕВ, Началник отдел „Правен” в Националния осигурителен институт
ЕЛИНА КОСТОВА, Началник на отдел „Отпускане на пенсии” в Националния осигурителен институт

Прочети още...

17 - 24 септември 2011 г.
Турция, Анталия, Алания, Hedef Resort Hotel & Spa 5* UAI
Лектор:
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА,
данъчен консултант

Прочети още...