Меню

Десети национален учебен семинар

"АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА
УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪРА"

2 – 4 ноември 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:
МИЛКА ГЕЧЕВА, Началник на Дирекцията за Национален строителен контрол
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам. началник на Дирекцията за Национален строителен контрол
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
Арх. ИГОР ЯНКУЛОВ
САРА КОЕН, Инженер-геодезист, вещо лице
ЛЮБОМИРА МОТОВА, Съдия във Върховния административен съд


ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

2 ноември 2011 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 - 17.00 ч. Тема № 1
Въвеждане в експлоатация на завършените строежи, съобразно последните промени в нормативната уредба по устройство на територията.
Оптимизиране и прецизиране на категорията на видовете строежи, наложено от промени в законови нормативни актове и от практиката. Изменение на държавните такси за приемане.
Проблеми при въвеждането в експлоатация на строежи със специфични изисквания по други закони.
Необходими изменения на нормативната уредба по устройството на територията за гарантиране на свободното предоставяне на услуги в строителството в Европейския съюз.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Милка Гечева и Георги Даракчиев


15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

3 ноември 2011 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Практически въпроси при възлагане, изработване, съгласуване и одобряване на подробни устройствени планове и кадастрални карти и кадастрални регистри за една и съща територия.
Изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри.
- Производство по изработване на кадастралната карта по реда на ЗКИР.
- Задължения на правоспособното лице по кадастъра и на собствениците на недвижими имоти.
- Кадастрални регистри. Разписен лист и кадастрален регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра.
- Правомощия на комисията по чл. 47 ЗКИР.
Изменение на действащите подробни устройствени планове.
- Стабилност на устройствените предвиждания. Значение.
- Основания за изменение на устройствените планове.
- Процедура по допускане на измененията.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валентина Бакалова, Игор Янкулов и Сара Коен

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
Поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и на кадастралните регистри.
- Производство по поддържане на кадастралната карта и на кадастралните регистри в актуално състояние.
- Служебно поддържане на кадастралната карта и на кадастралните регистри в актуално състояние.
- Актуализация на кадастралната карта и на кадастралните регистри по молба на заинтересовано лице.
- Дейности по административно техническо обслужване на заинтересованите лица във връзка със сключването на сделки с недвижими имоти.
- Проектни идентификатори.


Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валентина Бакалова, Игор Янкулов и Сара Коен

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

4 ноември 2011 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
Съдебното оспорване на актовете, издавани по ЗУТ и ЗКИР. Преглед на актуалната практика на ВАС, ІІ-ро отделение. Обжалване на актовете за одобряване и изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Любомира Мотова


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА


Цена за участие

Цена за участие в семинара: 300.00 лв.
Цената включва: лекции, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в учебен семинар и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Доплащания за:

Цена:

Обяд на 3 ноември 2011 г.

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Света София”

60.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Света София”

96.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска, ползване на фитнес и безжичен Интернет.

Хотел „Света София” е четиризвезден хотел, открит през 2004 г. Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, фитнес, сауна, солариум и масажен център. Във всяка стая има телефон, телевизор, климатик, сешоар и мини-бар. Страница в Интернет: www.hotelsvetasofia.com .

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ| ЗАЯВКА


Заявка за участие

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срокк за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
1 ноември 2011 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...