Меню

Национален учебен семинар

"ПРАВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ТЪРГОВСКО-ПРАВНИ ПРЕСТРУКТУРИРАНИЯ
(ПРЕОБРАЗУВАНИЯ, СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 15 ТЗ, АПОРТ)"

22 ноември 2011 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2, Конферентна зала на КНСБ

Лектори:

ТЕОДОСИ ГЕОРГИЕВ,
регистриран одитор

БОЙКО КОСТОВ,
Председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт счетоводители, регистриран одиторТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара.

09.10 – 10.30 ч. Тема № 1
1. Правна същност на преобразуванията на търговски дружества
- Вливане и сливане – правна същност, фактически състав и правни последици;
- Разделяне и отделяне – правна същност, фактически състав и правни последици;
- Преобразуване чрез промяна на правната форма;
- Преобразуване чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик;
2. Правна същност на сделките с предприятия по чл.15 от ТЗ
3. Правна същност на апорта
4. Сравнителен анализ на правните аспекти на трите форми на преструктуриране

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Теодоси Георгиев


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 12.30 ч. Тема № 2
1. Третиране по ЗДДС
- принцип и основни положения на общия преференциален режим на третиране на преобразуванията;
- практически моменти и казуси
2. Третиране по ЗМДТ


Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Теодоси Георгиев

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта срещу конферентната зала

13.30 - 17.00 ч. Тема № 3
Третиране на преструктуриранията по ЗКПО и счетоводни аспекти:
1. Третиране на преобразувания на търговски дружества и прехвърлянето на предприятия по чл. 15 ТЗ по ЗКПО – основни счетоводни и данъчни казуси.
- Обща нормативна уредба на ЗКПО;
- Данъчни рестрикции приложими към специфичния данъчен режим;
- Казусът за наличие или не на бизнес комбинация при търговско-правните преструктурирания; Практически примери на счетоводно третиране на преобразуване при вливане /бизнес-комбинация и обединяване на участия/, прехвърляне на обособени дейности и замяна на акции и дялове;
- Счетоводни и данъчни аспекти на прилагането на по-ранна счетоводна дата за целите на преобразуването.
2. Облагане на акционерите или съдружниците при преобразуване:
- облагане на акционерите/съдружниците – юридически лица
- облагана на акционерите/съдружниците – физически лица
3. Третиране на апорта на отделни активи по ЗКПО


Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Бойко Костов

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
17.00 ч. Закриване на семинара

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЗАЯВКА


Цена за участие

Цена за участие в семинара: 180.00 лв.
Цената включва: : лекции, консултации с лекторите, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинара и книга на ИК „Труд и право” по избор.

Доплащания за:

Цена:

Обяд

18.00 лв.

Една нощувка в двойна стая в хотел „Ренесанс”

55.00 лв.

Една нощувка в самостоятелна стая в хотел „Ренесанс”

90.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС. В цената на нощувката е включена закуска.

Хотел „Ренесанс” е тризвезден хотел, който се намира се на пл. „Възраждане”, до кръстовището на бул. „Христо Ботев” и бул. „Александър Стамболийски”, в непосредствена близост до сградата на КНСБ. Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар и сешоар. Страница в Интернет: www.hotelrenaissance-bg.com .

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ| ЗАЯВКА


Заявка за участие

За заявяване на участие, моля, попълнете заявката.

Плащането може да извършите чрез банков превод до:

ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД

Крайният срокк за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
21 ноември 2011 г.

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с обучението, можете да получите на телефони:
(02) 981-13-76, 986-27-17 и 088/845-19-64.Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...