Меню


Рубрика: Трудови отношения

При отработено предизвестие не се дължи обезщетение по чл. 220 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 5

Работодателят е длъжен да даде отпуск, уговорен с колективния договор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 9

При съкращение работното облекло се връща
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Прекратяване на трудовия договор при изменение на длъжността по длъжностно разписание
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 11

Индивидуалните трудови спорове - ред за разглеждане и решаване
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 13


Рубрика: Държавна служба

Промени в Закона за държавния служител във връзка с изпълнението на длъжност в институциите на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 20


Рубрика: Човешки ресурси

Управление на мотивацията в българските предприятия
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 21


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Законодателната промяна в уредбата на Великденските празници
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 30

На завърналите се след майчинство работнички и служителки се полага съответно коригиране на трудовото възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 33

Не плащат заплати - вземате обезщетение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 34


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Условията и реда за подаване и съхранение на Декларацията по чл. 15, ал. 1 ЗЗБУТ са регламентирани с наредба
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 36

Промени в техническото законодателство за машините
авторски материал
Автор / източник: Георги Илиев
стр. 39


Рубрика: Пазар на труда

Промени в изискванията за предоставяне на посреднически услуги по заетост
авторски материал
Автор / източник: Елка Милева
стр. 51


Рубрика: Социално осигуряване

Относно дължимостта на осигурителни вноски по договори за управление и контрол, сключени от собственици или съдружници в търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 55

Писмо № 24-00-7 от 25.02.2010 г. на НАП
Относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 57

Писмо № 24-00-10 от 10.03.2010 г. на НАП
Относно допълнение към Указание изх. № 24-00-7 от 25.02.2010 г. относно дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 59

От 20 март 2010 година влиза в сила Договорът за социална сигурност между Република България и Руската федерация
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 60


Рубрика: Социално подпомагане

Условия и ред за получаване на месечни помощи за деца
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 65


Рубрика: Здравно осигуряване

Обхват на медицинската помощ, регламентирана за 2010 г.
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 69

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...