Меню


Рубрика: Трудови отношения
 

Нови нормативни изисквания по отношение на кариерното развитие на учителите и възпитателите
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 5

Отпуск за обучение - и без осем месеца трудов стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Тежестта на дисциплинарното наказание е според нарушението
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

При уволнение поради престой не се прави подбор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 12

Трудоустроените имат закрила при уволнение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 13

Задължения на работодателя при повторно прекратяване на трудовия договор, след възстановяване на незаконно уволнен работник, който не се е върнал да заеме работата си
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 14

При уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ няма предварителна закрила по чл. 333 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 16


Рубрика: Държавна служба
 

Възможно ли е държавен служител да бъде командирован от друг орган по назначаването
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 19

За подобряване на системата за атестиране на държавните служители ще бъдат отпуснати 1 милион лева
маркер
Автор / източник: "ТП"
стр. 23


Рубрика: Управление на човешките ресурси
 

Състояние и развитие на човешките ресурси в България
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Катански
стр. 24


Рубрика: Заплащане и обезщетения
 

Как се определя възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 31

31 Декември 2009 година ще бъде почивен ден
маркер
Автор / източник: "ТП"
стр. 34


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд
 

Новата правна регламентация на реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 35


Рубрика: Пазар на труда
 

Нови възможности за съвместяване на семейния живот със служебните задължения
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 43


Рубрика: Социално осигуряване
 

Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал
Автор / източник: Мария Кирова
стр. 54

Правила за изплащане на обезщетения за безработица по силата на двустранни договори в областта на социалната сигурност между България и други държави
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
Продукт: ЕПИ Финанси
стр. 58

Писмо № 94Е-1060-1 от 10.11.2009 г. на НОИ
Общински съветник съм. Интересува ме дали съм осигурена и по какъв начин - само за заседанията на общинския съвет, в които участвам или за целия месец. Това време зачита ли се за трудов стаж? Моля посочете ми с кои законови разпоредби са решени тези въпроси.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 61

Писмо № 94Г-1649-1 от 30.11.2009 г. на НОИ
Работил съм в ДЗС от 01.07.1966 до 31.12.1966 г. и от 01.08.1967 до 31.08.1967 г., но в трудовата книжка нямам заверка за продължителността на трудовия ми стаж. От Архивното стопанство към териториалното поделение на Националния осигурителен институт ми изпратиха писмо, че не могат да ми издадат удостоверение за осигурителния стаж, тъй като не са приети разплащателни ведомости от това ДЗС. От кметството ми издадоха документ, че не са приети архивите от ДЗС, защото ведомостите му са били изгорени, за което са били уведомени органите на реда. Тъй като ми предстои пенсиониране, моля да ми отговорите, може ли да се зачете за трудов стаж времето на работа в ДЗС само по трудовата книжка? Ако е необходимо, какво друго бих могъл да предприема в този случай?

административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 62

Писмо № 94П-1581-1 от 30.11.2009 г. на НОИ
След завършване на висшето си образование веднага започнах редовна аспирантура (сега докторантура) пак в същото висше училище, която продължи от 01.10.1973 г. до 01.10.1976 г. Не съм започвал работа преди аспирантурата си и затова за този период не са ми внасяни осигурителни вноски. Може ли освен времето на висшето образование, да закупя и времето на редовната си аспирантура, тъй като не съм бил осигуряван?

административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 62

Писмо № 94Й-636-1 от 30.11.2009 г. на НОИ
Във връзка с предстоящото ми пенсиониране ме интересуват някои въпроси за изчисляването на пенсиите. 1. За времето на неплатен отпуск до 30 работни дни минималната месечна работна заплата ли се взема предвид, или се изчислява по друг начин? Моля посочете ми в кой закон е регламентирано това. 2. Включва ли се при пенсиониране изплатеното на куп парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск? Има ли и други възнаграждения, които се включват при изчисляване на пенсиите, кои са те и в кой акт са посочени? 3. Мога ли да избирам какво да получавам - наследствена пенсия или лична пенсия и добавка от пенсията на съпруга ми, и как става това? 4. Колко пъти мога да поискам да ми се изготви УП-2 и при какви условия?

административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 63


Рубрика: Социално подпомагане
 

За първия ден на неработоспособността се заплаща брутно трудово възнаграждение, а не парично обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 65

Промени в Закона за социално подпомагане предвиждат отпадане на ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни помощи от безработни лица в трудоспособна възраст
маркер
Автор / източник: "ТП"
стр. 66


Рубрика: Здравно осигуряване
 

От 1 декември можем да сменим личния си лекар
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 68

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 29/2009
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 69

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 30/2009
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 70

"Важно е да знаете!"
стр. 71

Указател на публикациите в дайджест "Труд и право" през 2009 година
стр. 72

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...