Меню

 

Рубрика: Трудови отношения

Общи основания за прекратяване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 5

Регистрация на работодателя като администратор на лични данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 16

Не може да се откаже отпуск за минали години
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 22

Предизвестие се плаща и ако уволненият е почнал работа
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 23

Относно задължението на работодателя да поиска съгласие от дисциплинарно уволнения служител за удържане на обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 25


Рубрика: Държавна служба

Държавните служители имат право на обезщетение при трудова злополука
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 27

Не се изисква съгласието на държавния служител за преназначаването му по чл. 87а ЗДСЛ
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 31


Рубрика: Управление на човешките ресурси

За необходимостта от изграждане и функциониране на модерни системи за управление на човешките ресурси във фирмите
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Илиев, доц. д-р
стр. 33


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Възнаграждение за платен отпуск след преход към непълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 37

Работодателят е длъжен да плати 60 на сто от заплатата навреме
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 38

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 40


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

За повишаване качеството на оценката на риска в българските фирми
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 43


Рубрика: Пазар на труда

Как да се подготвим за интервю за работа
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 52

Вашите права в Европейския съюз - Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 60


Рубрика: Социално осигуряване

Ограничаването на максималния размер на получаваните пенсии - регулатор, свързан с принципа за социална справедливост, или дискриминация
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
стр. 64

Маркери:
Определен е минималният осигурителен доход за 2010 година
стр. 69

Писмо № 94И-2039-1 от 5.09.2009 г. на НОИ
Каква е категорията на труда ми като “апаратчик” в “Рулон Искър” АД?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 70

Писмо № 94В-2103-1 от 7.09.2009 г. на НОИ
Работила съм като “работник за ръчно конфекциониране” и “работник на машина” в производството на чанти в цеха на фирма “Единство”. Каква е категорията на труда ми?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 70

Писмо № 94Х-625-1 от 15.09.2009 г. на НОИ
Какво е необходимо да направя, за да мога да се пенсионирам за осигурителен стаж и възраст, като имате предвид, че съм управител на търговско дружество по силата на договор за управление и контрол?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 71


Рубрика: Социално подпомагане

Маркери:
От началото на октомври МТСП набира проектни предложения за разкриване на обществени трапезарии
стр. 73


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 74

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"