Меню


Рубрика: Трудови отношения

Законът за защита от дискриминация закриля ползвалите отпуск за бременност, раждане и отглеждане на дете
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 6

Трудов договор за определени дни от месеца
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 9

Какъв размер платен годишен отпуск могат да договарят страните по трудовия договор на основание чл. 156а КТ
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 10

И на нова работа дават шест заплати при пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 13

Заместникът си отива, щом титулярът реално се завърне
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14

Има ли право на предварителна закрила при уволнение лице със загубена работоспособност над 50 на сто
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 15

Прихващане на обезщетения при незаконно уволнение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 18

Трудов стаж при втори работодател
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 21


Рубрика: Държавна служба

За разликите между заместването по чл. 15 и вътрешното съвместителство по чл. 16 от Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 22

Синдикалните дейци ¬ държавни служители имат право на отпуск за осъществяване на синдикална дейност
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 26

Кой може да бъде държавен служител
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 28


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Груповото мнение, настроенията и слуховете в компанията
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Обезщетение за неползван платен годишен отпуск по време на отглеждане на дете
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 39

Решение № 406 от 7.04.2008 г. на ВКС, III г.о.
Съобразно чл. 228, ал. 2 КТ размерът на обезщетенията по чл. 215 КТ, каквито са и претендираните в случая командировъчни пари, се прилага доколкото в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор не са предвидени по-големи размери. Тъй като Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина е издадена от Министерския съвет въз основа на посочената по-горе законова делегация по чл. 215 КТ, посочените в нея размери на командировъчните суми са минимални.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 40


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Стресът на работното място и други психо-социални рискове
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 45

Маркери
Правителството определи своите представители в Националния съвет по условия на труд
стр. 51


Рубрика: Пазар на труда

Какви възможности за работодателите предлага Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал
Автор / източник: Анна Делибашева
стр. 51


Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 56

Маркери
Дейността по прилагане на международни договори в областта на социалното осигуряване преминава от ЦУ на НОИ в териториалните поделения на института
стр. 63

Писмо № 91-01-186 от 6.08.2009 г. на НОИ
Относно попълване на данни в декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” за месеца, през който за работниците и служителите се въвежда непълно работно време.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Писмо № 94Н-236-1 от 4.08.2009 г. на НОИ
Работил съм в ТКЗС и поисках да ми се издаде удостоверение за заплатата, която съм получавал. Оказа се, че не са приети ведомости за всички години и месеци, през които съм работил. Получих информация, че за времето, за което няма данни за брутното трудово възнаграждение, може да се фиксира средно брутно трудово възнаграждение за щатен служител. В издаденото ми удостоверение не е посочено средно брутно трудово възнаграждение за щатен служител в ТКЗС. Правилно ли е това и мога ли да ползвам това удостоверение за пенсионирането си?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64

Писмо № 04-02-239 от 5.08.2009 г. на НОИ
Може ли да ми се зачетат за осигурителен стаж надпланово изработените дни в ТКЗС от баща ми, който е бил приет за член-кооператор? Какви са условията, на които следва да отговарям и необходимите документи за зачитането на този стаж?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № 94Д-2038-1 от 31.08.2009 г. на НОИ
От коя категория следва да се зачете положеният от мен труд като технолог на цех обогатителен в “Кремиковци - Рудодобив” АД? До 31.12.1999 г. този труд беше първа категория по отменения Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране, а по настоящем се зачита от втора категория. Обогатителната фабрика се намира на територията на комбинат “Кремиковци”.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 67

Писмо № 05-03-23 от 7.08.2009 г. на НОИ
Работила съм 17 години по условията на втора категория труд и с останалият ми стаж от трета категория имам общ осигурителен стаж превърнат към трета категория - 35 години. При навършена възраст 56 години не ми достигат 3 години, за да достигна изискващите се 94 точки и да придобия право на по-ранно пенсиониране по условията на втора категория труд. Мога ли да си закупя недостигащия ми стаж?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69


Рубрика: Социално подпомагане

Нови решения при целевото подпомагане за отопление
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 71


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 73

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Отпуски и обезщетения при бременност и раждане
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...