Меню


Рубрика: Трудови отношения

Предварителна закрила при уволнение
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 5

Договорът става безсрочен по споразумение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Правото на отпуск по чл. 167а КТ не може да се отстъпва от единия на другия родител
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Относно закрилата при уволнение на бременна работничка или служителка при закриване на предприятието или част от него
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 16

Трудовата книжка се връща срещу подпис
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17


Рубрика: Държавна служба

Изпълняване На Длъжност В Институция На Европейския Съюз
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 19

Прекъсване ползването на платения отпуск на държавен служител става само с негово съгласие
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 22

Писмо № 17-00-170 от 9.06.2009 г. на МДААР
Относно прилагането на Постановление № 156 на Министерския съвет от 17.06.2009 г. за ограничаване на нелихвени разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия.Ю
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27

Писмо № 19-00-648 от 9.06.2009 г. на МДААР
Относно прилагането на параграф 36 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.). административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 28


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Ефективни мотиватори за служителите в IBM Бъгария
авторски материал
Автор / източник: Петя Писарска
стр. 30


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане за първия ден от временната неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 33

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Проблемът за характера на застраховка "Злополука" на работниците и служителите по Кодекса на труда и по Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 39

Задължително ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 44


Рубрика: Пазар на труда

Българската “пътека” за постигане на по-голяма гъвкавост и сигурност на пазара на труда
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 47

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 53


Рубрика: Социално осигуряване

Периодично и еднократно изплащане на обезщетения за безработица
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 56

До 75 дни обезщетение за болничен след уволнението
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 63

Писмо № 94К-1411-1 от 10.07.2009 г. на НОИ
Навършил съм изискуемата се от закона възраст и имам сбора от осигурителния стаж и възрастта, необходими за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст. Притежавам и допълнително споразумение към трудовия договор, което да послужи за прекратяване на осигуряването от 14.05.2009 г., копие от което прилагам. Мога ли едновременно да получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст, и да работя?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64

Писмо № 01-01-44 от 14.07.2009 г. на НОИ
Получавам лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и социална пенсия за инвалидност. Имам ли право като инвалид на 20% от пенсията на баща ми, който е починал?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № 04-02-252 от 14.07.2009 г. на НОИ
Във връзка с отпускането на наследствена пенсия от починалия ми съпруг е необходимо да си изясня от коя категория е трудът му като “автомонтьор” в автосервиз “...” към фирма “Мототехника”.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66

Писмо № 94К-1410-1 от 23.07.2009 г. на НОИ
Имам ли право да се пенсионирам и от коя категория е трудът ми като “мебелист” и “шлайфач” в завод “Москва”
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 67

Писмо № 11-54-22 от 24.07.2009 г. на НОИ
През 2005 г. бе уволнен наш служител, който бе възстановен на работа от съда през 2008 г. Моля, във връзка с предстоящото му пенсиониране, да ни поясните, как следва да се изготви удостоверението за осигурителния доход (обр. УП-2) за времето на незаконното уволнение.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68


Рубрика: Здравно осигуряване

Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център
авторски материал
Автор / източник: Весела Кирова, Мариана Василева
стр. 70

Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 4
авторски материал
Автор / източник: Весела Кирова, Мариана Василева
стр. 71

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 73

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...