Меню

 

Рубрика: Трудови отношения

Дисциплинарно уволнение, без дадени обяснения на работника или служителя, по причини, зависещи от него
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Решение № 396 от 29.04.2008 г. на ВКС, I г.о.
Дисциплинарното уволнение на работника или служителя е законно, когато безпричинно и без да уведоми работодателя е напуснал страната за продължително време и го е възпрепятствал да изпълни задължението си за изискване на обяснения по чл. 193, ал. 1 КТ. Когато работникът сам с поведението си стане причина работодателят да не може да изпълни задължението си по чл. 193, ал. 1 КТ, той не може да черпи право от собственото си виновно поведение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 9

Ползване на отпуск по втори трудов договор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Кога е налице масово уволнение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Действа ли закрилата при уволнение, когато работникът е укрил, че страда от заболяване по Наредба № 5 от 1987 г.
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 17


Рубрика: Държавна служба

Относно почивките, на които имат право държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 20

Писмо № 04-06-120 от 4.06.2009 г. на МДААР
Относно допускане до конкурс на кандидати, подали заявление за участие в конкурсна процедура.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 23

Писмо № 29-Р-18 от 5.06.2009 г. на МДААР
Относно изпълнението на експертни длъжности с аналитични или контролни функции.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 24


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Въвеждане на процедура по подбора и назначаването на персонала в “Сименс Ентърпрайз Комюникейшънс” ЕООД
авторски материал
Автор / източник: Ася Попчева
стр. 26


Рубрика: Заплащане и обезщетения

За “замразяването” на заплатите в публичния сектор ­ “за” и “против”
авторски материал
Автор / източник: Любомир Стефанов
стр. 36

Отпускът се плаща според последната заплата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 38


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Задължения на работодателя за осигуряване на колективни средства за защита
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 40


Рубрика: Пазар на труда

Анти-кризисни мерки на пазара на труда
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Изменения в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
авторски материал
Автор / източник: Мария Кирова
стр. 54

Нов договор за социална сигурност между България и Руската федерация
авторски материал
Автор / източник: Елена Владимирова
стр. 61

Писмо № 33-12-1 от 3.06.2009 г. на НОИ
В Софийския университет “Св. Кл. Охридски” са работили на граждански договор стотици хонорувани преподаватели, стажът на които до 31.12.1999 г. е вписан в трудовите им книжки и е заверен с подписите на главния счетоводител и ректора. В последните години има изискване да се издава удостоверение образец УП-3 с разбивка по месеци за взетите часове и на какъв трудов стаж се равнява това. В университетския архив са запазени много малко хонорарни тетрадки, на базата на които може да се направи извлечение за взетите часове на хоноруваните преподаватели. В хонорарните листове, по които са изплащани сумите, не са упоменати помесечно часовете, които са изработени, а фигурира само общата сума за изплащане за месеца. Тези хонорарни листове са с много малък нормативен срок на съхранение и са унищожени. Възможно ли е в тези случаи да не се издава удостоверение УП-3, а да бъде признаван трудовият стаж на хоноруваните преподаватели, вписан в трудовите им книжки, който е съобразен с тогава действащото законодателство?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Писмо № 26-403-1 от 4.06.2009 г. на НОИ
От коя категория е трудът на лице, работило като електроженист, оксиженист и заварчик от 1981 г. до настоящия момент, към отдел “Енергиен” - “Парова централа”? Лицето е извършвало ръчно операциите по заваряване и рязане на метали.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64


Рубрика: Социално подпомагане

От 1 юли се приемат молби за отопление за новия отоплителен сезон 2009-2010 г.
Автор / източник: МТСП
стр. 66


Рубрика: Здравно осигуряване

Съществени изменения и допълнения в Закона за здравето
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 68

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 74

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...