Меню

Рубрика: Трудови отношения

Право на подбор по чл. 329 КТ и основания за неговото извършване
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 5

Права на непълнолетните при недействителен договор
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 9

12 дни платен отпуск за кандидатстване във ВУЗ
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Учените могат да работят до 65-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Мотивиране на заповедта за уволнение
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 12

„Кантора „Труд и право”

Платен годишен отпуск или заплащане на обезщетение по чл. 224 КТ при незаконно уволнение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 16

Трудов и осигурителен стаж се изчисляват различно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 19

Рубрика: Държавна служба

Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, и несъвместимостите по време на служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 21

Времето, през което държавният служител е бил уволнен, но уволнението е признато за незаконно, се признава за служебен стаж
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 24

Писма от практиката на Министерството на държавната администрация и административната реформа

административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси в условията на криза
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 28

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Плащания и социални придобивки на работници или служители, преминали на непълно работно време при условията на чл. 138а, ал. 1 КТ
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 36

МТСП ОТГОВАРЯ

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 38

ИЗ ПРАКТИКАТА НА ВКС

съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 41

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Административнонаказателна отговорност за нарушаване на законодателството по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Гълъб Донев
стр. 44

Маркери

Започват проверки на земеделските производители, наемащи работници за сезонна работа

стр. 49

Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 50

Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 54

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Индексиране на пенсиите от 1 юли 2009 г. и определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 56

МЕЖДУНАРОДЕН ТРУДОВ И СОЦИАЛЕН РЕД

Осъвременяване на пенсиите, отпуснати по международен договор в областта на социалното осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 60

Писма от практиката на НОИ

административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Рубрика: Социално подпомагане

Обезщетението при бременност и раждане се определя на база 12 календарни месеца, преди излизането в отпуск
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 68

Маркери

Еднократна целева помощ в размер на 150 лева ще получат семействата с първокласници през тази година

стр. 49

Рубрика: Здравно осигуряване

Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ”  
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 70

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 74

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...