Меню

Рубрика: Трудови отношения

Право на информация и консултации в случаи на масово уволнение
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 5

При смяна на собственика отпуск не се губи
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Виновният служител плаща, ако задържи трудовата книжка
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Право на платен годишен отпуск след ползван отпуск по майчинство
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, в условията на икономическа криза
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 16

Прекратяване на срочен договор без предизвестие от работника
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 19


Рубрика: Държавна служба

Ползване на платения годишен отпуск от държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 22

При какви условия може да се заеме по-висока длъжност в администрацията
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 25

Писмо № 29-Д-11 от 21.04.2009 г. на МДААР
Относно прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител, който е навършил необходимата възраст за пенсиониране.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 28

Писмо № 29-Д-13 от 21.04.2009 г. на МДААР
Относно определяне момента на влизане в сила на заповед за прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител, издадена на основание чл. 12, ал. 1 ЗДСл.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Кариерното ориентиране в България ­ предизвикателства и перспективи
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 31


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на труда, положен през почивните дни на месец май 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 38

Изправяне на пропуски при прилагане на параграф 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 39

Издръжката се взема от заплатата
авторски материал
Автор / източник: Мая Пангелова
стр. 42


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Условия и ред за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 44

Маркери
В края на април бе отбелязан Световният ден за безопасност на труда
стр. 47


Рубрика: Пазар на труда

Допълнения в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 47

Указания на министъра на труда и социалната политика по прилагането на Постановление № 44 на Министерския съвет от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги”
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина през 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 53

Нов двустранен договор в областта на социалното осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 59

Зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, в случаите на работа по основен и допълнителен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 64

Писмо № 94А-1860-1 от 2.04.2009 г. на НОИ
Беше ми отказана пенсия за осигурителен стаж и възраст, тъй като не е прието, че стажът ми като минен спасител и началник РМСК е положен по реда на чл. 104, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. Правилно ли е това?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № 03-08-25 от 2.04.2009 г. на НОИ
Наш служител има стаж 15 години към Националната служба за охрана и МВР, 18 години стаж от трета категория труд и навършена 53-годишна възраст. Може ли да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст и на коя дата?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 67

Писмо № 74-68-1 от 7.04.2009 г. на НОИ
Учителски ли е стажът като “математик” в ЕИЦ при МНП? Без този стаж лице, което работи като учител, има 23 години учителски стаж. Ще може ли същото да се пенсионира като учител при по-ниска възраст?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68

Писмо № 74-68-1 от 7.04.2009 г. на НОИ
Моля да се определи категорията на трудовия ми стаж по приложеното копие на трудовата ми книжка.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69


Рубрика: Здравно осигуряване

За новите изисквания към предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, валидни за 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 70

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 72

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Масовото уволнение
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...