Меню

Рубрика: Трудови отношения

Зачитане на стаж на съпругата на дългосрочно командирован в чужбина служител
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 5

Отпуск за бременност и раждане се прехвърля само на бащата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 7

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ при отмяна на незаконно уволнение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 8

Ред и условия за трудоустрояване на работник или служител с трайно намалена работоспособност
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 11

Работодателят прави подбор при масово уволнение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 12

Националният съвет за насърчаване на заетостта прие предложение за преразпределение на средства по ПМС № 44 от 19.02.2009 г.
Маркер
стр. 14

Времето на незаконно уволнение се брои за стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 15


Рубрика: Държавна служба

Правни способи за назначаване на главен секретар
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 19

Възможност за бързо кариерно израстване в същата администрация
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 23

Представителното работно облекло на държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 25

Писмо № 03-04-6 от 12.03.2009 г. на МДААР
Относно прилагането на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 28


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Значението на препоръката
авторски материал
Автор / източник: Ирина Станева
стр. 30

Проверка на препоръчителните писма
авторски материал
Автор / източник: "Класика и Стил" ООД
стр. 32


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на платения годишен отпуск на работника или служителя в съответствие с промените в чл. 177 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Иван Раднев
стр. 34

Възнаграждение за платен отпуск след завръщане от отпуск по майчинство
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 36

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 38


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Оценката на риска - ключът към здравословни работни места
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 42


Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 47


Рубрика: Социално осигуряване

Изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от началото на 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 52

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 58

От 1 април 2009 г. ще се извърши преизчисление на пенсиите за трудова дейност, на база превърнат трудов стаж
Маркер
стр. 63

Писмо № 94М-2561-1 от 4.03.2009 г. на НОИ
Предстои ми пенсиониране, като искам да се възползвам от правото по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 20.05.1986 г. до днешна дата работя като шофьор на специален автомобил - влекач, който е над 25 тона. През цялото време съм прибирал аварирали тролейбусни коли от линия в депото, които не могат да се приберат на собствен ход. Прилагам копие от трудова книжка и две заповеди. Желая да получа отговор за категорията на положения осигурителен стаж.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64

Писмо № 61-04-1 от 4.03.2009 г. на НОИ Моля за вашето разяснения по прилагането на разпоредбата на § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО. Интересува ме дали лицата, които са работили при условията на чл. 104, ал. 3 КСО и са уволнени от тези длъжности на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда, но още не са навършили 45-годишна възраст, могат да се пенсионират по реда на § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО? Ако тези лица до навършването на 45-годишна възраст са работили след уволнението на друга работа, която не е подземна, ще ползват ли права по реда на § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66


Рубрика: Социално подпомагане

Програмата “В подкрепа на майчинството” подпомага трудовата реинтеграция на родителите с малки деца
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 68


Рубрика: Здравно осигуряване

По-голямата част от лекарствата вече ще се продават само с рецепта
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 70

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 73

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...