Меню

Рубрика: Трудови отношения

Нов ред за изплащане на компенсации при въвеждане на непълно работно време от работодателя
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 5

Нови изисквания към вписването на трудов стаж въз основа на съдебно решение
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 10

Работата за 5 дни вече се зачита за трудов стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 12

Кога се дава отпуск на всички едновременно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 13

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работещите в сферата на здравеопазването
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 14


Рубрика: Държавна служба

Нови моменти при преназначаването на държавните служители в рамките на администрацията и определянето на ранг
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 17

Писмо № 26-00-3 от 28.01.2009 г. на МДААР
Относно прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 20

Писмо № 29-А-1 от 4.02.2009 г. на МДААР
Относно прилагане на Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 21


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Интервюто за работа - Не е важно какво казваме, а как го казваме
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 22


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Нов подход при разпределянето на средствата за работни заплати в бюджетните организации и дейности
авторски материал
Автор / източник: Теменужка Златанова
стр. 32

Разместването на почивни дни през март 2009 г. и неговото отражение върху заплащането на труда
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 33


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Задължение на работодателя за сключване на договор по чл. 18 ЗЗБУТ
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 36


Рубрика: Пазар на труда

Какви мерки в подкрепа на работодателите предвижда Националният план за действие по заетостта през 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 45


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в реда за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 51

Зачитане на осигурителен стаж на лица, работещи при непълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Любка Борисова
стр. 59

Стартира Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ за 2009 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 62

Писмо № 94В-1981-1 от 2.02.2009 г. на НОИ
Като член на Управителния съвет на РВК “Тракия” подадох молба да не ми се изплаща възнаграждение и през този период подадох също така и молба за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Отпускането на пенсия обаче ми бе отказано с мотив, че не е прекратено осигуряването ми. Правилно ли е това и какъв документ следва да представя?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 67

Писмо № 92-921-1 от 17.02.2009 г. на НОИ
В училището ни предстои да се пенсионира колега, който иска да ползва реда за по-ранно пенсиониране на учителите по § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Навършил е 60-годишна възраст. От 12 години работи като инструктор по кормилна практика, което е учителски трудов стаж. Същият е работил като “инструктор” (обучение на водачи на МПС) в системата на СБА и РК на ДКМС. Въпросът ни е този стаж зачита ли се за учителски, за да може да се пенсионира нашият служител?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69


Рубрика: Социално подпомагане

Законът за държавния бюджет през 2009 година по отношение на семейните помощи за деца
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 70


Рубрика: Здравно осигуряване

Нови правила при извършването на профилактични прегледи и изследвания през 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 73

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Основания за уволнение по чл. 328 от Кодекса на труда ­ преглед на практиката на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...