Меню

Рубрика: Трудови отношения

Новости в уредбата на задължението на работодателя за издаване и предоставяне на документи на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 5

Предпоставки за превръщане на безсрочния трудов договор в трудов договор за определен срок
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 8

Болничният лист не удължава срока на предизвестието
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Нови моменти в правната уредба на ненормирания работен ден
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 12

Задължението за обучение следва да се осъществява в рамките на работното време
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 15

Социално-битово и културно обслужване в предприятието
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 19

Уволнение на болни само с разрешение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 26

Отказът да се получи заповедта не спира уволнението
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 27


Рубрика: Държавна служба

Промените в Закона за държавния служител, свързани с назначаването на хора с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 29

Писмо № 04-04-131 от 9.01.2009 г. на МДААР
Относно прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 31

Писмо № 04-04-131 от 9.01.2009 г. на МДААР
Относно прилагане на Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 32

Писмо № 1700-10 от 27.01.2009 г. на МДААР
Относно възникване на служебното правоотношение по заместване на отсъстващ държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 33


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Национална стратегия за учене през целия живот 2008-2013 година
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 35


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
стр. 41

При престой се плаща брутна заплата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 43

Класове се плащат при работа по два договора до 8 часа дневно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 44


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Новият Закон за инспектиране на труда
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 45


Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 49


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 53

Новият Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система
авторски материал
Автор / източник: Драгомир Драганов
стр. 59

Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 70

Писмо № 943-409-1 от 9.01.2009 г. на НОИ
Целият ми стаж е като настройчик-програмист на високопроизводителни металорежещи машини в “Завод за автоматика и телемеханика на ЖП транспорт” - София. Прилагам и документи за характеристиката на работата, както и за получаваното допълнително трудово възнаграждение за втора категория, като ви моля въз основа на тях да определите от коя категория е трудът ми?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Писмо № 94В-1982-1 от 8.01.2009 г. на НОИ
От 15.09.1974 г. до 30.06. 1975 г. бях изпратена на обучение в Централната комсомолска школа “Г. Димитров” при ЦК на ДКМС. Интересува ме зачита ли се този период на обучение за трудов стаж при пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Писмо № 94С-2594-1 от 10.01.2009 г. на НОИ
От 14.03.1978 г. до 05.02. 1985 г. съм работил като стрелец на полигон за борба с градушките. Интересува ме от коя категория ще бъде зачетен трудовият ми стаж при пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76

Писмо № 66-11-4 от 14.01.2009 г. на НОИ
Работник има осигурителен стаж, положен при условията на трета категория труд 25 години и 4 месеца и при условията на втора категория - 15 години и 20 дни. Осигурителният стаж от втора категория, положен до 27.11.2008 г., е 14 години 10 месеца и 15 дни и за времето от 01.01.2005 до 27.11.2007 г. извънреден труд 2 месеца и 5 дни като началник смяна “Леярен цех”, съгласно чл. 2, т. 4 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. Може ли положеният извънреден труд да допълни до 15 години осигурителния стаж от втора категория труд и на лицето да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 77

Писмо № 94Д-1934-1 от 29.01.2009 г. на НОИ
Работил съм във фирма “Нистра” - София, но нямам документ за категорията на стажа. Мои колеги, с които сме работили заедно една и съща работа, се пенсионираха при втора категория. Представям копие от трудовата ми книжка. Моля да ми отговорите от коя категория е трудът ми?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 3/2009
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...