Меню

Рубрика: Трудови отношения

За правото на работодателя едностранно да въвежда непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ след промените в кодекса
авторски материал
Автор / източник: Атлиана Недкова
стр. 5

Признаване на трудов стаж и при работа по чл. 114 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 8

Бащите вече ще имат право на отпуск при раждане на дете, според промените в КТ
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 11

От 5 до 10 пъти скачат глобите за нарушение на Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14


Рубрика: Държавна служба

Прекратяване на служебното правоотношение при получена най-ниска оценка при атестиране
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 16

Държавните служители с повече пари за облекло
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 18

Писмо № 29-П-16 от 1.12.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Постановление № 198 от 08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 19

Писмо № 29-М-34 от 2.12.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 21


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 22

Заповед № РД01/1144 от 30.12.2008 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на работата през празнични дни и при извънреден труд
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 31

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 34

МАРКЕРИ: 240 лева ще бъде минималната работна заплата през 2009 година
стр. 36


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Ползите за бизнеса от добрата практика по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 37


Рубрика: Пазар на труда

Кои държави от ЕС “отвориха” трудовите си пазари за български работници от началото на 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 42


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в осигурителното законодателство през 2009 година - съдържание и мотиви
авторски материал
Автор / източник: Йордан Христосков
стр. 48

Ползване на право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Боряна Боева-Стоименова
стр. 54

Писмо № 33-08-1 от 10.12.2008 г. на НОИ
Считат ли се за трудов стаж годините на редовна аспирантура в периода 1965-1973 г.? Ако се зачитат за трудов стаж, как трябва да бъде оформен той, т.е. какъв вид документ трябва да представи лицето - трудова книжка, образец УП-3 или удостоверение (служебна бележка) от университета, където е защитена докторската степен? Вписва ли се периодът в заявлението за пенсиониране образец УП-1, или удостоверението се прилага към всички документи за пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 55

Писмо № 94 С-2608-1 от 10 .12.2008 г. на НОИ
В “Държавен вестник”, бр. 33 от 2008 г. пише, че жена на 47-годишна възраст и стаж 10 години от първа категория може да се пенсионира. Аз съм на 49 години и имам 10 години стаж от първа категория, 5 години стаж от втора и 12 години - от трета категория. При тези условия имам ли право на пенсия?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 56

Писмо № 94В-1975-1 от 12.12.2008 г. на НОИ
Работих в Либия - “Електрокомпания Триполи” - ТЕЦ “Триполи - Запад” от 19.05.1986 до 18.05.2002 г. като майстор по ремонта (супервайзер). Това е лицето, което приема наряда за работа, извършва ремонта със свои хора и връща наряда. Бях изпратен по линия на ВТО “Техноимпекс”. Изискваните суми за осигуровки съм внасял в “Техноимпекс” - София. Моля да ми се изясни, съгласно чл. 3 от Спогодбата между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия по социалното осигуряване, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 101 от 29.12.1987 г., в сила от 01.08.1985 г.: 1. Коя категория е трудовият ми стаж в Либия? 2. Имам ли право да се пенсионирам на 61-годишна възраст, на която съм сега, като имате предвид че от 15.04.2003 до 28.11. 2008 г. работих в “Кремиковци” АД?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 57

Писмо № 94Д-1901-1 от 29.12.2008 г. на НОИ
От 1981 г. съм работил като шофьор на специален товарен автомобил в рудник Кремиковци, като съм превозвал взривни материали. От 1989 г. съм преназначен на специален товарен автомобил за превозване на гориво-смазочни материали. Работното ми място е било: рудника (самото находище), хвостохранилището и РПП, все места, които са първа категория. Ползвал съм всички преференции за първа категория. Въпросът ми е от коя категория е трудът ми до 2000 г., като имате предвид, че колегите ми от “Механизацията” на “Кремиковци” АД са се пенсионирали при първа категория труд за същата работа.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 59


Рубрика: Социално подпомагане

Размери на помощите по Закона за семейни помощи за деца през 2009 година
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 61

МАРКЕРИ: България ще участва в Европейската година за борба с бедността и социалното изключване през 2010 г.
стр. 62


Рубрика: Здравно осигуряване

Нови моменти в здравното осигуряване през 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 63

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 68

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Основни въпроси на промените в Кодекса на труда от декември 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...