Меню

Рубрика: Трудови отношения

За правото на работодателя едностранно да въвежда непълно работно време по чл. 138а, ал. 1 КТ след промените в кодекса
авторски материал
Автор / източник: Атлиана Недкова
стр. 5

Признаване на трудов стаж и при работа по чл. 114 КТ
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 8

Бащите вече ще имат право на отпуск при раждане на дете, според промените в КТ
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 11

От 5 до 10 пъти скачат глобите за нарушение на Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14


Рубрика: Държавна служба

Прекратяване на служебното правоотношение при получена най-ниска оценка при атестиране
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 16

Държавните служители с повече пари за облекло
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 18

Писмо № 29-П-16 от 1.12.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Постановление № 198 от 08.08.2008 г. за изменение и допълнение на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 19

Писмо № 29-М-34 от 2.12.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 21


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 22

Заповед № РД01/1144 от 30.12.2008 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на работата през празнични дни и при извънреден труд
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 31

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 34

МАРКЕРИ: 240 лева ще бъде минималната работна заплата през 2009 година
стр. 36


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Ползите за бизнеса от добрата практика по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 37


Рубрика: Пазар на труда

Кои държави от ЕС “отвориха” трудовите си пазари за български работници от началото на 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 42


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в осигурителното законодателство през 2009 година - съдържание и мотиви
авторски материал
Автор / източник: Йордан Христосков
стр. 48

Ползване на право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Боряна Боева-Стоименова
стр. 54

Писмо № 33-08-1 от 10.12.2008 г. на НОИ
Считат ли се за трудов стаж годините на редовна аспирантура в периода 1965-1973 г.? Ако се зачитат за трудов стаж, как трябва да бъде оформен той, т.е. какъв вид документ трябва да представи лицето - трудова книжка, образец УП-3 или удостоверение (служебна бележка) от университета, където е защитена докторската степен? Вписва ли се периодът в заявлението за пенсиониране образец УП-1, или удостоверението се прилага към всички документи за пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 55

Писмо № 94 С-2608-1 от 10 .12.2008 г. на НОИ
В “Държавен вестник”, бр. 33 от 2008 г. пише, че жена на 47-годишна възраст и стаж 10 години от първа категория може да се пенсионира. Аз съм на 49 години и имам 10 години стаж от първа категория, 5 години стаж от втора и 12 години - от трета категория. При тези условия имам ли право на пенсия?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 56

Писмо № 94В-1975-1 от 12.12.2008 г. на НОИ
Работих в Либия - “Електрокомпания Триполи” - ТЕЦ “Триполи - Запад” от 19.05.1986 до 18.05.2002 г. като майстор по ремонта (супервайзер). Това е лицето, което приема наряда за работа, извършва ремонта със свои хора и връща наряда. Бях изпратен по линия на ВТО “Техноимпекс”. Изискваните суми за осигуровки съм внасял в “Техноимпекс” - София. Моля да ми се изясни, съгласно чл. 3 от Спогодбата между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия по социалното осигуряване, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 101 от 29.12.1987 г., в сила от 01.08.1985 г.: 1. Коя категория е трудовият ми стаж в Либия? 2. Имам ли право да се пенсионирам на 61-годишна възраст, на която съм сега, като имате предвид че от 15.04.2003 до 28.11. 2008 г. работих в “Кремиковци” АД?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 57

Писмо № 94Д-1901-1 от 29.12.2008 г. на НОИ
От 1981 г. съм работил като шофьор на специален товарен автомобил в рудник Кремиковци, като съм превозвал взривни материали. От 1989 г. съм преназначен на специален товарен автомобил за превозване на гориво-смазочни материали. Работното ми място е било: рудника (самото находище), хвостохранилището и РПП, все места, които са първа категория. Ползвал съм всички преференции за първа категория. Въпросът ми е от коя категория е трудът ми до 2000 г., като имате предвид, че колегите ми от “Механизацията” на “Кремиковци” АД са се пенсионирали при първа категория труд за същата работа.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 59


Рубрика: Социално подпомагане

Размери на помощите по Закона за семейни помощи за деца през 2009 година
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 61

МАРКЕРИ: България ще участва в Европейската година за борба с бедността и социалното изключване през 2010 г.
стр. 62


Рубрика: Здравно осигуряване

Нови моменти в здравното осигуряване през 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 63

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 68

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Основни въпроси на промените в Кодекса на труда от декември 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.

Акценти

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.