Меню

Рубрика: Трудови отношения

Особености на договора със срок за изпитване и регистрацията му в НАП
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 5

30 работни дни неплатен отпуск годишно се зачитат за стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 9

Неплатеният отпуск не зависи от годишната почивка
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Ползване на служебен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 11

За някои възможности на работодателя при управлението на персонала в условията на икономическа криза
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 14


Рубрика: Държавна служба

На какви допълнителни възнаграждения имат право държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 17

Писмо № 19-00-927 от 2.10.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 25


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Лоялността в трудовите отношения
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 27


Рубрика: Заплащане на труда

И при сумирано изчисляване на работното време ежемесечно се изплаща добавката за нощен труд и за работа на официален празник
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 36

В обезщетението за неползван отпуск влизат и класовете
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 37


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Оценката на риска - реалности и проблеми в България
авторски материал
Автор / източник: Емилия Димитрова
стр. 39


Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 45


Рубрика: Социално осигуряване

Как се осигуряват лицата, които получават месечни доходи на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 КСО и как в тези случаи се подават данните за осигуряването
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 49

Преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 01.01.2007 г. по условията на международен договор в областта на социалното осигуряване, на основание чл. 94, ал. 5 от Регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 55

Управителят напуска, за да получи пенсия
авторски материал
Автор / източник: Галина Николова
стр. 60


Рубрика: Социално подпомагане

Правото на обезщетение при неработоспособност може да се ползва и след прекратени трудови правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 62


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 64

"Важно е да знаете!"

Указател на публикациите в дайджест "Труд и право" през 2008 г.
стр. 70