Меню

Рубрика: Трудови отношения

За уведомлението до НАП при промяна на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Срочен трудов договор, сключен при нарушаване на закона
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 9

За една и съща работа един човек се изпитва веднъж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 12

Право на дневни пари при командировка
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 13

Оставането без работа се доказва с трудова книжка
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 15

Възстановяване на работа при незаконно уволнение и право на изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 17


Рубрика: Държавна служба

Последните промени в Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 19

Дисциплинарните наказания “забележка” и “порицание”, и изискванията за налагането им
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 21

Писмо № 04-14-147 от 26.09.2008 г. на МДААР
Относно признаването на професионален опит и изискванията за неговото придобиване.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Целенасоченото въвеждащо обучение е първата крачка към успешното развитие на служителите и организацията
авторски материал
Автор / източник: Екатерина Арсениева
стр. 29


Рубрика: Заплащане на труда

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 33

По-висока надница за командировка в неделя
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 36


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Промените в нормативната уредба по администриране на професионалните болести
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 38


Рубрика: Пазар на труда

Временната заетост - проблеми и предизвикателства
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 57

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 64


Рубрика: Социално осигуряване

Отпускане на пенсия при наличие на български трудов и осигурителен стаж, положен съгласно законодателството на друга държава членка на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Елена Владимирова
стр. 67

Как и от кого се издава осигурителна книжка
авторски материал
Автор / източник: Зорница Димитрова
стр. 69


Рубрика: Социално подпомагане

Приемането на молби за целево социално подпомагане за отопление приключи в края на октомври
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 72

Маркери - От 15 ноември започва изплащането на инфлационните добавки
стр. 73


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 31/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 74

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:

Промени в нормативната уредба по администриране на професионалните болести в Република България
административна практика
Автор / източник: НОИ

Постановление № 168 на МС от 11.07.2008 г. за приемане на Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
нормативен акт

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
нормативен акт

Постановление № 175 на МС от 16.07.2008 г. за приемане на Списък на професионалните болести
нормативен акт

Заповед № РД09-522 от 21.10.2008 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП