Меню

Рубрика: Трудови отношения

Колективният трудов договор продължава действието си и при промяна на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 5

Действие на колективния трудов договор в училище
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 11

Изпитателният срок не тече по време на отпуск
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 13

Може ли в споразумението по чл. 107 КТ да бъде включена клаузата “срок за изпитване”
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 14

Преминаване на работа от пълно на непълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 17

След авария се работи извънредно без ограничения
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 20

Задължителна процедура при масово уволнение
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 21


Рубрика: Държавна служба

Кой съд е компетентен да се произнесе по претенцията за обезщетение, предявена от държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 26

Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или длъжност
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 29

Юристът в конкурсната комисия не е задължително да бъде служител в съответната администрация
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 33

Писмо № 29-А-16 от 26.08.2008 г. на МДААР
Относно недопускането до участие в конкурс за длъжност “директор на дирекция”.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 35

Писмо № 19-00-880 от 15.09.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 36


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Управление на различията. Поколенията и тяхната мотивация на работното място
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 39


Рубрика: Заплащане на труда

База за изчисляване на уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 50

Незаконно е да режат заплатата за наказание
авторски материалл
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 51

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 52


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Придобиване на правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 58


Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 60


Рубрика: Социално осигуряване

Преизчисляване на пенсиите от 01.10.2008 г., отпуснати и определени по международен договор, на основание § 7а от Преходните и заключителни разпоредби на КСО
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 63

Законодателството допуска закупуване на осигурителен стаж в точно определени случаи и ситуации
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 66

Вдигат Ви пенсията, ако е дадена до 2000 година
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Филипова
стр. 68

Писмо № 91-01-190 от 29.08.2008 г. на НОИ - 1
Зачита ли се за осигурителен стаж времето за раждане и отглеждане на дете по представено удостоверение за раждане на дете, родено в чужда държава от родители с българско гражданство?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 71

Писмо № 91-01-190 от 29.08.2008 г. на НОИ - 2
Лице работи на непълно работно време - 6 часа, и се грижи за съпруг, който е инвалид с определена над 90 на сто намалена работоспособност с чужда помощ. Може ли да ползва права по чл. 43а от НПОС и ако може, как следва да се зачете този стаж?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 72

Писмо № 91-01-190 от 29.08.2008 г. на НОИ - 3
Как следва да се зачете осигурителният стаж на лица с наложена пробационна мярка “поправителен труд” и “безвъзмезден труд в полза на обществото”? Може ли този стаж да се категоризира по чл. 104, ал. 3 КСО, ако е положен по условията на цитираната разпоредба?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73


Рубрика: Социално подпомагане

Парично обезщетение за временна неработоспособност при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 75

Маркери
Министерският съвет одобри предложените промени в Закона за социално подпомагане
стр. 79


Рубрика: Здравно осигуряване

Освобождаване от задължението за заплащане на здравни вноски на българските граждани, пребивавали извън страната в периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 80

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 29/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 82

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...