Меню

Рубрика: Трудови отношения

Съдействие за уреждане на колективните трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 5

Допълнителен труд - само при спазване на минималните почивки
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Час по-малко се трудим, ако предизвестието е връчено от работодателя
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 12

Понятие и видове почивки в българското трудово законодателство
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 13

Право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 20

Възстановяване на изгубена или унищожена трудова книжка
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 24


Рубрика: Държавна служба

Ненормирано работно време съгласно Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 27

Временно преместване на държавен служител в друга администрация
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 30


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Корпоративната социална отговорност в контекста на управлението на човешките ресурси
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 35


Рубрика: Заплащане на труда

Добавката за клас за времето преди 01.07.2007 г. не може да се намалява
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 43

Изчисляване на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 47


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г.
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност от 01.10.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 60

Нови моменти в изискванията към рекламните и информационните материали на пенсионно - осигурителните дружества
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков
стр. 63

На интернет-страницата на НОИ е публикувана информация за прекратените осигурители без правоприемник
авторски материал
Автор / източник: Евгения Петрова
стр. 68

За някои особености в реда за определяне и изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
авторски материал
Автор / източник: Георги Желев
стр. 71

Писмо № 03-08-25 от 12.08.2008 г. на НОИ
Получавам лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. По какъв начин ще се преизчисли пенсията ми от 01.10.2008 г.?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Писмо № 94 А-1762-1 от 28.08.2008 г. на НОИ
Роден съм на 20.08.1958 г. Работил съм към подземен рудник като подземен машинен шлосер, както и като минен спасител. Ще имам ли право на пенсия по условията на първа категория труд при навършване на 52-годишна възраст и каква е категорията на труд на тези две длъжности?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75


Рубрика: Социално подпомагане

За времето на поставяне под карантина на дете, което се отглежда в детско заведение, родителите имат право на обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване

Какъв е обхватът на помощта, която получаваме от личния си лекар
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 79

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"