Меню

Рубрика: Трудови отношения

Уволнение на работещи пенсионери по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Законно ли е уволнението на бременна работничка, която работи на трудов договор с изпитателен срок
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 9

Какво става с работниците, когато предприятието се даде под наем
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 12

Възстановеният от съда не е длъжен да се върне на предишната работа
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14

Прекратяване на трудовия договор по чл. 331 КТ
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 15


Рубрика: Държавна служба

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 20

Как се преминава на държавна служба в друга администрация
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 26

Писмо № 19-00-570 от 11.07.2008 г. на МДААР
Относно служебното правоотношение по заместване на отсъстващ държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29

Писмо № 29-В-23 от 16.07.2008 г. на МДААР
Относно прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител поради съкращаване на заеманата от него длъжност.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 30


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Негово Величество работникът - Авангарден европейски опит
авторски материал
Автор / източник: Николинка Димитрова
стр. 32


Рубрика: Заплащане на труда

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 6/2008
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 36

Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 40

Отпускът за приемен изпит се заплаща веднъж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 41


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Нова Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 43


Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Обхват на лицата, чийто осигурителен стаж и доход следва да бъдат заверени в осигурителни книжки
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 52

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 4
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 57

Допълнителна работа носи повече стаж за пенсия
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 62

Писмо № 04-02-241 от 11.07.2008 г. на НОИ
Правилно ли е изготвено издаденото ми удостоверение за осигурителен доход от Архивното стопанство в с. Невестино за времето от 01.01.1986 г. до 31.12.1988 г., през което съм работил в чужбина, при условие че за осигурителен доход е посочено брутното трудово възнаграждение, върху което са внасяни осигурителни вноски, а не действително полученото от мен възнаграждение?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Писмо № 62-25-1 от 24.07.008 г. на НОИ
Кои лица имат право на пенсия за военна инвалидност и как се определя размерът на този вид пенсия?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64

Писмо № 66-04-39 от 29.07.2008 г. на НОИ
Лице подава заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. От приложените към него документи е видно, че с решение на районен съд от 25.09.2000 г. уволнението от 06.11.1995 г. при един от работодателите му е признато за незаконно и лицето е възстановено на предишната му работа, след което отново е освободено от 10.10.2000 г. Преди незаконното уволнение то е работило при условията на втора категория труд. За посочения период работодателят е издал документ за осигурителен стаж. В някои периоди за времето от 06.11.1995 до 10.10.2000 г. лицето е работило при други работодатели по условията на трета категория труд, от които също представя документи за осигурителен стаж и доход. От коя категория труд следва да се зачете осигурителният стаж за времето от 06.11.1995 г. до 10.10.2000 г., през което лицето е работило при другите работодатели, и следва ли периодите след 01.01.1997 г. да бъдат включени при определяне на осигурителния доход и съответно - на индивидуалния коефициент на лицето?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66


Рубрика: Социално подпомагане

Лични асистенти по програмата "Асистенти на хора с увреждания" не могат да бъдат лица, придобили право на пенсия
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 69

Маркери
Дрехи, обувки и учебни помагала на стойност 150 лв. ще получат учениците в първи клас на държавните и общинските училища
стр. 71


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 25/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 72

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...