Меню

Рубрика: Трудови отношения

Остава ли колективното преговаряне механизъм за подобряване на условията на труд на работниците и служителите, след промените в Кодекса на труда от декември 2020 година?
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Андрей Александров
стр. 5

Различия между работата от разстояние и надомната работа
авторски материал
Автор / източник: Ненко Салчев
стр. 13

Спиране на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 17

Правен лабиринт
Ползване на отпуск при първоначално постъпване на работа
авторски материал
Автор / източник: Д-р Тодор Капитанов
стр. 21

Преглед на практиката на ВКС, постановена през 2020 година
Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 24


Рубрика: Защита на личните данни

Създаване на вътрешни правила за защита на личните данни. Обработване под ръководството на администратора
авторски материал
Автор / източник: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
стр. 31


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Възможности, които предоставя трудовото законодателство, с цел минимизиране на риска от заразяване с COVID-19
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 53

Само рискът от COVID-19 не е основание за подаване на нова декларация за условия на труд
административна практика
Автор / източник: ИА „ГИТ“ информира
стр. 59


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Нови девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите през 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Д-р Елка Димитрова
стр. 61


Рубрика: Социално осигуряване

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 65

Изисквания при предлагането и продажбата на персонални пенсионни продукти – ПЕПП
авторски материал
Автор / източник: Живка Стоилова-Николова
стр. 76

ПРИЛОЖЕНИЕ
За някои правни проблеми, свързани с професионалната квалификация според Кодекса на труда
Автор / източник: Доц. д-р Андрей Александров
авторски материал


Социална фактология
стр. 87

"Важно е да знаете"
стр. 90

Писма до „безсмъртната любима“ – Лудвиг Ван Бетовен
стр. 91

 

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...