Меню

Рубрика: Трудови отношения

Сключване и съдържание на договорите за професионална квалификация
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Трудов договор за сезонна работа
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 10

Изисквания при сключване на трудов договор за допълнителен труд
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 13

Трудоустроените работят извънредно с тяхно съгласие
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Прекратяване на трудовото или служебното правоотношение при невъзможност лицето да получи разрешение за достъп до класифицирана информация
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 18


Рубрика: Държавна служба

Нови изисквания по отношение на административното обслужване
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 24

Държавният служител може да сключва различни облигационни договори, включително и да изпълнява задължения по такива договори
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 27

Писмо № 04-09-50 от 12.06.2008 г. на МДААР
Относно назначаването на чужденец за държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 30

Писмо № 29-Т-5 от 1.07.2008 г. на МДААР
Относно задължението на държавния служител да декларира наличието на конфликт на интереси.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 31


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Как да се справим с негативизма на работното място
авторски материал
Автор / източник: Биляна Иванова
стр. 33


Рубрика: Заплащане на труда

Възможно е нееднократно преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 36

Поне четири заплати трябва да е обезщетението за прекратен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Иван Сотиров
стр. 37


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Европейски изисквания за безопасен труд при работа с видеодисплеи
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 39


Рубрика: Пазар на труда

Промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 45

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2008 Година
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 52

Обхват и съдържание на електронните услуги, предоставяни от НОИ на осигурителите и осигурените лица
авторски материал
Автор / източник: Марин Калчев
стр. 54

Как се осигуряват земеделските производители
авторски материал
Автор / източник: Зорница Димитрова
стр. 60

Писмо № 66-04-28 от 16.06.2008 г. на НОИ
Жена получава лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, към която се изплаща добавка по чл. 84 КСО от съпруг, починал на 04.11.2000 г. Със заявление от 21.05.2008 г. представя документи за претърпяна репресия по чл. 1, ал. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица и иска отпускане на добавка по чл. 9, ал. 5 от същия закон от първия си съпруг, който е починал на 04.02.1965 г. Може ли да се отпусне исканата добавка?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 62

Писмо № 01-01-42 от 9.06.2008 г. на НОИ
Работодателят ми е внесъл осигурителни вноски само за част от периода, през който съм работила във фирмата. Предстои ми пенсиониране. Как ще се зачете осигурителният ми стаж, при положение че все още не са внесени полагащите се осигурителни вноски?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 62

Писмо № 04-02-249 от 24.06.2008 г. на НОИ
Може ли да ползвам част от осигурителния стаж на почнал родител за времето, през което е работил в ТКЗС и е бил член-кооператор? Като ученичка аз също съм работила в селското стопанство заедно с родителите ми.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63


Рубрика: Социално подпомагане

От социалните помощи не се правят удръжки за дължими данъци, такси или осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 65

Преустановяване ползването на отпуск поради временна неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 66

Как се издава болничен за минало време
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 67

Маркери
За отоплителния сезон 2008-2009 г. целевата помощ за отопление ще бъде в размер на 282,50 лева
стр. 69


Рубрика: Здравно осигуряване

Доброволното здравно осигуряване - възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Ася Аксентиева
стр. 70

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
авторски материал
Автор / източник: НЗОК
стр. 74

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Приложение:
Застраховката “Помощ при пътуване” същност, предимства, покрити рискове
Автор / източник: Невена Радлова

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...