Меню

Рубрика: Трудови отношения

Каква е процедурата за изработка на нова Конституция и свикване на Велико Народно събрание
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Къде минава границата между работодателския контрол, с цел превенция на COVID-19, и ограничаването на намесата в личната сфера на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 9

Определяне на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 16

Изменение на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 22

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 73/2020
Има ли право на обезщетение за пенсиониране съгласно чл. 222, ал. 3 КТ лице, освободено на 02.05.2019 г., при положение че е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 22.04.2020 г., т. е. след прекратяване на трудовия му договор? Лицето декларира, че след прекратяване на договора не е работило при друг работодател, а е било регистрирано в бюрото по труда. То претендира изплащане на обезщетението от последния работодател.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 74/2020
По Наредбата за структурата и организацията на работната заплата нощният труд се заплаща най-малко 0,25 лв. на час. Би ли било в противоречие със закона, ако на служителите, които полагат нощен труд, се заплаща с 25% увеличение на брутното им възнаграждение, което получават на час? Така например лице, което получава 10 лв. за отработен час, ако е положило нощен труд, ще получи 2,5 лв. надбавка, но лице, което получава 5 лв. на час, ще получи 1,25 лв.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 26

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 75/2020
На основание чл. 71, ал. 1 КТ е връчена заповед за прекратяване на трудово правоотношение. Служителката си взема болничен 14 дни. Удължава ли се срокът на предизвестието? Болничният свършва преди изтичане на предизвестието.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 27

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 77/2020
Служител на безсрочен трудов договор, който е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, подава предизвестие на основание чл. 326 КТ за прекратяване на трудовия договор. От кога започва да тече срокът на предизвестието?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 28

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 76/2020
При срочен трудов договор за сезонна заетост правилно ли е да се посочи като основание за сключване на договора - чл. 68, ал. 3 КТ, във връзка с ал. 1, т. 1?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 28

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 78/2020
Учителка в детска градина, на възраст 59 години, която има над 30 години учителски стаж, от които 17 години в детската градина, почива. Към момента на смъртта си не е упражнила правото си на ранно пенсиониране. Дължи ли работодателят обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ от 10,5 брутни заплати по колективен трудов договор?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 29

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 79/2020
Трудоустроен с право на работа преподавател (главен асистент) във висше учебно заведение по основен трудов договор има право на 48 дни платен годишен отпуск. Има ли право на работа по втори трудов договор при същия работодател предвид намалената работоспособност? Ако има право на работа по втори трудов договор, какъв е размерът на полагащия се платен годишен отпуск по основния и по втория трудов договор с оглед разпоредбата на чл. 319 КТ? Има ли право на 26 дни платен отпуск по втория трудов договор?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 80/2020
Работодател желае да включи в трудовия договор клауза, съгласно която в случай, че работникът е ползвал изцяло или частично годишния си платен отпуск и впоследствие трудовото му правоотношение бъде прекратено (без оглед на основанието за това), работодателят ще има право да прихване от последното трудово възнаграждение на работника разликата между сумата на платеното по чл. 177, ал. 1 КТ и сумата на изчисленото по чл. 177, ал. 1 КТ възнаграждение за брой дни годишен отпуск, съответстващ на броя месеци преди прекратяването на трудовото правоотношение. Така например през февруари работникът ползва 10 дни отпуск, но трудовото му правоотношение се прекратява през март. Работодателят прихваща от априлската му заплата сума, равна на възнаграждението по чл. 177, ал. 1 КТ за 10 дни, минус възнаграждението по чл. 177, ал. 1 КТ за 2 дни, с идеята, че средно на всеки месец работа при 20 дни платен годишен отпуск се полага по 1,66 дена отпуск на месец.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 31

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 81/2020
Как се изчислява обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на служител, който е в неплатен отпуск от 01.03.2020 г.? Последният отработен месец на служителя е февруари 2020 г. Трудовият договор е прекратен на 10.07.2020 г., а лицето е придобило и упражнило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 23.06.2020 г. Следва ли полученото среднодневно брутно възнаграждение за февруари 2020 г. да се умножи по броя работни дни за февруари за определяне на възнаграждението?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 32


Рубрика: Служебни правоотношения

Управление на проекти и програми
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 34


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 43

Работодателите имат задължение да въведат мерки за безопасна работа при горещо време
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 48


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

За някои въпроси, възникващи в практиката при прилагането на мярката 60 на 40
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване на самоосигуряващите се пенсионери, след промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 55

Указание № 20-00-124 от 19.08.2020 г. на НАП
Относно Постановление № 199 на Министерския съвет от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (обн. ДВ, бр. 71 от 01.08.2020 г.). административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 63

Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през месец август 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 66

Промени в Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност
авторски материал
Автор / източник: Мария Касърова
стр. 73

Указание № 20-00-113 от 20.07.2020 г. на НАП
Относно промени в Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност, в сила от 20.06.2020 г.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 78


Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

Професия родител
стр. 87

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Трудовият договор със срок за изпитване
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...