Меню

Рубрика: Трудови отношения

Отново за отпуските - връзката между трудовия стаж и правото на платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 16

Дисциплинарна отговорност
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 19

Колко е максималната продължителност на работното време
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 28

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020
Майка съм на дете до 12-годишна възраст и в момента ползвам платен годишен отпуск по чл. 173а, ал. 2, т. 2 КТ. Работодателят не ми разрешава да използвам целия си платен отпуск за 2020 г. и твърди, че към момента имам право само на 8 дни (пропорционално на отработените до момента месеци). Длъжен ли е работодателят да ми разреши да ползвам през май 2020 г., на основание чл. 173а, ал. 2,т. 2 КТ, и останалите 12 дни платен отпуск за 2020 г.?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 31

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2020
От януари съм в болнични с проблемна бременност. Към този момент болничните са без прекъсване. От 01.08.2020 г. болничният ще бъде за бременност и раждане. Работодателят ми връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор по чл. 334, ал. 1 КТ. Назначена съм по чл. 111 КТ. Работодателят има ли право да прекратява трудовия ми договор, след като съм бременна?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 32

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2020
Работник съм по трудов договор. Подадох молба за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 4 КТ - като родител, който сам се грижи за отглеждане на детето, не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него, и има право на отпуск по ал. 1 в размер на 12 месеца. Детето е припознато от бащата. Работодателят е уведомен 12 работни дни предварително.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 32

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2020
Работодателят прекратява трудов договор на служителка от март 2020 г. На служителката трябва да се изплати обезщетение по чл. 224 КТ. Последният месец, в който има отработени 10 дни, е октомври 2019 г. До момента на прекратяване тя е била в болнични. Считано от 01.01.2020 г. има увеличение на заплатата, за което има подписано допълнително споразумение. За база за изчисляване на обезщетението работодателят ползва възнаграждението от октомври 2019 г. Съгласно чл. 21, ал. 2 НСОРЗ трябва ли да се изчисли добавка към обезщетението по чл. 224 КТ?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 34

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2020
Трудовото правоотношение на служител се прекратява, считано от 02.07.2020 г. Служителят има право на отпуск в размер на 30 работни дни за 2020 г., като не е използвал отпуск до датата на прекратяване. За колко дни неползван платен годишен отпуск следва да му се изплати обезщетение по чл. 224 КТ?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 35

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 64/2020
Може ли работодател да забави връщането на трудовата книжка на работник на основание вътрешен правилник (предаване на трудовата книжка срещу подписан обходен лист) и нарушение ли е това на чл. 226 КТ?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 35

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 65/2020
Служител с дете на 9 години иска да ползва два месеца неплатен отпуск. Длъжен ли е работодателят да му разреши този отпуск, при положение, че този служител му е необходим и при неговото отсъствие той трябва да назначи заместник на неговото работно място? Освен това същият работник има неизползван платен годишен отпуск.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 36

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 66/2020
Служителка желае да напусне след изтичане на платено майчинство. От януари 2020 г. със заповед на работодателя е увеличена основната й заплата. Как трябва да се постъпи, за да й се изплати обезщетение за неизползван отпуск върху новата заплата?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 37

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 67/2020
Когато служителят е отложил ползването на платения си годишен отпуск за 2019 г. на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, длъжен ли е да го използва целия до 30.06.2020 г., или може да го използва до края на 2020 г.? До май месец служителят е използвал половината от отпуска си. Има ли право работодателят да принуди служителя да използва и останалата половина от отпуска за 2019 г. до 30.06.2020 г.?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 38

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 68/2020
Може ли да бъде прекратено безсрочно трудово правоотношение по чл. 331, ал. 1 КТ със служител, който е придобил право на пенсия преди постъпване във фирмата?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 40

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 69/2020
Може ли да се връчи предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение на служител, който е работещ пенсионер, но е в болничен от дълго време? Защитен ли е от закона и редно ли е да получи заповедта по време на отпуск по болест? По какъв начин е законно да се връчи заповедта? Може ли служителят да има претенции, че е връчено предизвестие, когато не е бил на работа?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 40

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 70/2020
Имам 9 години и 9 месеца трудов стаж във фирмата, в която работя. Подадох документи за пенсиониране през март и още чакам решение, като до момента получавам минимална пенсия. През тези 9 години и 9 месеца съм натрупал 11 месеца извънреден трудов стаж.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 41

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 71/2020
Във връзка със създалата се обстановка в страната покрай COVID-19 фирмата е в изключително затруднено финансово състояние. Дължимите обезщетения за пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ могат ли да бъдат разсрочени във времето и за какъв срок?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 42

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 72/2020
Как работодателят може да освободи лице, навършило 70 години? Лицето е трудоустроено със заболяване сърдечна недостатъчност и не е упражнило правото си на пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 43


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 44


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Законови възможности за работодателя да поиска от инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 49

Работодателите у нас вече могат да оценяват риска от разпространението на COVID-19 онлайн, с помощта на инструмент за оценка на новия риск
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 54


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Мярката 60 на 40 продължава да се прилага от 1 юли 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Особености при осигуряването на лицата, които получават компенсации по реда на Решение № 429 на МС от 26 юни 2020 г. и Постановление № 151 на МС от 3 юли 2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 64

Нови минимални осигурителни прагове за икономически дейности „Хотелиерство“ и „Ресторантьорство“ за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 78

Указание № 20-00-111 от 13.07.2020 г. на НАП
ОТНОСНО: Попълване на Декларация образец № 1 (Приложение № 1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13), във връзка с измененията и допълненията в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (ЗБДОО) (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.).
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 80


Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

Средство да нямаш време - Иван Вазов
стр. 87

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...