Меню

Рубрика: Трудови отношения

За разликата между трудов и граждански договор
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 5

Не се дават командировъчни при постъпване в болница
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 8

Ненормиран работен ден - със заповед на работодателя
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 9

Имуществена отговорност на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 10

Заместникът по чл. 68, ал. 3 КТ не се изключва от подбора при съкращаване в щата
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 14

Половин ден работа - цял ден стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17


Рубрика: Държавна служба

Още за промените в Закона за държавния служител - новата алинея трета в чл. 38а от закона
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 19

Стартираха пет нови процедури по Оперативна програма “Административен капацитет”
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 21

Писмо № 04-10-27 от 21.04.2008 г. на МДААР
Относно възстановяване на работа на държавен служител след отмяна на заповедта за уволнението му от съда.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 23

Писмо № 29-В-14 от 22.04.2008 г. на МДААР
Относно определяне продължителността на работното време на държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 24


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Започна приемането на проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” - фаза 2
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 26


Рубрика: Заплащане на труда

Заплащане на труда при работа в събота и неделя
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф.
стр. 31

Заплащане за работа на официален празничен ден и за положен извънреден труд
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 34

Допълнително трудово възнаграждение за постигнати високи резултати от труда
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 36

Включване на времето на кадрова военна служба при определянето на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 38

Указание № РД 06/12 от 22.04.2008 г. на МТСП
Относно изменение и допълнение на Указания № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 40


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Задължение на работодателя за осигуряване на първа долекарска помощ
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 43


Рубрика: Пазар на труда

Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2008-2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 47

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Как осигурителите трябва да определят размера на нетното възнаграждение при попълване на декларация образец № 1 - “Данни за осигуреното лице”
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 59

Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 65

Давностни срокове за пенсии по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 67

Новата спогодба за социална сигурност между България и Израел
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 71

Писмо № 94А-390-1 от 15.05.2008 г. на НОИ
Родена съм на 15.03.1959 г. Многодетна майка съм, тъй като имам 4 деца. Имам ли право на пенсия като такава и на какви условия следва да отговарям, за да ми се отпусне пенсия по Кодекса за социално осигуряване?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Писмо № 26-114-1 от 22.05.2008 г. на НОИ
На 08.07.2000 г. ми прекратиха трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Към тази дата длъжността, която заемах, е главен инженер мина, която длъжност е от втора категория труд. До прекратяване на осигуряването ми на посоченото основание имам 12 години и 5 месеца осигурителен стаж като подземен миньор. На 16.07.2007 г. навърших 45-годишна възраст. Към навършване на 45-годишната ми възраст имам общ осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, 47 години и 9 месеца. Имам ли право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76


Рубрика: Социално подпомагане

Нов ред и условия за отпускане на целева помощ за отопление
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване
 

Напомняме ви
От 1 до 30 юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар
стр. 80

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 14/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"