Меню

Рубрика: Трудови отношения

За разликата между трудов и граждански договор
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 5

Не се дават командировъчни при постъпване в болница
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 8

Ненормиран работен ден - със заповед на работодателя
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 9

Имуществена отговорност на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 10

Заместникът по чл. 68, ал. 3 КТ не се изключва от подбора при съкращаване в щата
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 14

Половин ден работа - цял ден стаж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17


Рубрика: Държавна служба

Още за промените в Закона за държавния служител - новата алинея трета в чл. 38а от закона
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 19

Стартираха пет нови процедури по Оперативна програма “Административен капацитет”
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 21

Писмо № 04-10-27 от 21.04.2008 г. на МДААР
Относно възстановяване на работа на държавен служител след отмяна на заповедта за уволнението му от съда.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 23

Писмо № 29-В-14 от 22.04.2008 г. на МДААР
Относно определяне продължителността на работното време на държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 24


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Започна приемането на проекти по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” - фаза 2
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 26


Рубрика: Заплащане на труда

Заплащане на труда при работа в събота и неделя
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф.
стр. 31

Заплащане за работа на официален празничен ден и за положен извънреден труд
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 34

Допълнително трудово възнаграждение за постигнати високи резултати от труда
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 36

Включване на времето на кадрова военна служба при определянето на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 38

Указание № РД 06/12 от 22.04.2008 г. на МТСП
Относно изменение и допълнение на Указания № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 40


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Задължение на работодателя за осигуряване на първа долекарска помощ
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 43


Рубрика: Пазар на труда

Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2008-2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 47

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Как осигурителите трябва да определят размера на нетното възнаграждение при попълване на декларация образец № 1 - “Данни за осигуреното лице”
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 59

Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 65

Давностни срокове за пенсии по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 67

Новата спогодба за социална сигурност между България и Израел
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 71

Писмо № 94А-390-1 от 15.05.2008 г. на НОИ
Родена съм на 15.03.1959 г. Многодетна майка съм, тъй като имам 4 деца. Имам ли право на пенсия като такава и на какви условия следва да отговарям, за да ми се отпусне пенсия по Кодекса за социално осигуряване?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Писмо № 26-114-1 от 22.05.2008 г. на НОИ
На 08.07.2000 г. ми прекратиха трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Към тази дата длъжността, която заемах, е главен инженер мина, която длъжност е от втора категория труд. До прекратяване на осигуряването ми на посоченото основание имам 12 години и 5 месеца осигурителен стаж като подземен миньор. На 16.07.2007 г. навърших 45-годишна възраст. Към навършване на 45-годишната ми възраст имам общ осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, 47 години и 9 месеца. Имам ли право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76


Рубрика: Социално подпомагане

Нов ред и условия за отпускане на целева помощ за отопление
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване
 

Напомняме ви
От 1 до 30 юни всеки здравноосигурен може да смени личния си лекар
стр. 80

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 14/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...