Меню

Рубрика: Трудови отношения

За някои трудовоправни въпроси след края на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Стари и нови проблеми на правораздаването по трудови спорове у нас
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 15

Съдържание и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 21

Какви документи е необходимо да предоставя за сключване на трудов договор след съкращение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 25

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 28


Рубрика: Служебни правоотношения

Новият Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 42


Рубрика: Заплащане и обезщетения

За правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобито право на пенсия
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 53


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на риска, във връзка с обявената епидемична обстановка
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 62

Извършване на оценка на риска
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 64


Рубрика: Социално осигуряване

Какво предвиждат промените в Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 71

Относно прилагането на пропорционалност при определяне на минималните осигурителни прагове на работниците и служителите при едностранно установено от работодателя непълно работно време за периода на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 74

Указание изх. № 20-00-56 от 31.03.2020 г. на НАП относно сроковете за внасяне на осигурителни вноски по КСО и Наредба № Н-13
Относно срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) от самоосигуряващите се лица. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 76

Осигурен е електронен достъп на работодателите до данни за изплатените до момента компенсации
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване

Въвеждане на по-добри условия за изпълнение на болнични и извънболнични дейности за пациентите с необходимост от болнично лечение през 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 79

 

Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

"Осим Хаим"
стр. 87

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...