Меню

Рубрика: Трудови отношения

Препоръки към работодателите за превенция срещу разпространението на COVID-19
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 5

Трудовоправни и осигурителноправни последици при въвеждането на карантина
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 8

Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 19

Договорът по чл. 114 КТ не е договор за допълнителен труд
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 24

Обезщетение за неспазено предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 31


Рубрика: Държавна служба

Подбор при мобилност на държавните служители
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 45


Рубрика: Заплащане и обезщетения

За правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото му правоотношение поради болест
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 54


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Инструкция за безопасна работа при обявяване на извънредно положение при епидемия/пандемия
авторски материал
Автор / източник: „Респонса Превент” ООД
стр. 59

Процедура за дезинфекция на работното място
авторски материал
Автор / източник: „Респонса Превент” ООД
стр. 63


Рубрика: Социално осигуряване

Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 70

Национален осигурителен институт
НОИ въвежда мерки във връзка с извънредното положение в страната
Автор / източник: НОИ
стр. 82

Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

Как да останем млади
стр. 87

 

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...