Меню

Рубрика: Трудови отношения

Практически затруднения, свързани с гратификационното (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Работодателят няма право едностранно да намалява трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 17

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 24

Права и задължения на представителите на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 27

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на извънредния труд
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 42


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

За задължението на работодателите за разработване на авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 46


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Какви политики, програми и мерки предвижда Националният план за действие по заетостта за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Какви са основните промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 61

Указание изх. № 20-00-13 от 15.01.2020 г. на НАП
Относно Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г.). административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 69


Рубрика: Здравно осигуряване

Новите Национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности за периода 2020-2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 74

Социална фактология
стр. 79

"Важно е да знаете"
стр. 82

Желая ти.. - Виктор Юго
стр. 83

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...