Меню

Рубрика: Трудови отношения

Практически затруднения, свързани с гратификационното (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Работодателят няма право едностранно да намалява трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 17

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 24

Права и задължения на представителите на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 27

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на извънредния труд
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 42


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

За задължението на работодателите за разработване на авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 46


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Какви политики, програми и мерки предвижда Националният план за действие по заетостта за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Какви са основните промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 61

Указание изх. № 20-00-13 от 15.01.2020 г. на НАП
Относно Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г.). административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 69


Рубрика: Здравно осигуряване

Новите Национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности за периода 2020-2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 74

Социална фактология
стр. 79

"Важно е да знаете"
стр. 82

Желая ти.. - Виктор Юго
стр. 83

 

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...