Меню

Рубрика: Трудови отношения

Практически затруднения, свързани с гратификационното (благодарствено) обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Работодателят няма право едностранно да намалява трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 17

Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 24

Права и задължения на представителите на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 27

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Заплащане на извънредния труд
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 42


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

За задължението на работодателите за разработване на авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 46


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Какви политики, програми и мерки предвижда Националният план за действие по заетостта за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Какви са основните промени в областта на пенсионното осигуряване, влезли в сила от 01.01.2019 г. и 01.01.2020 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 61

Указание изх. № 20-00-13 от 15.01.2020 г. на НАП
Относно Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г.). административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 69


Рубрика: Здравно осигуряване

Новите Национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности за периода 2020-2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 74

Социална фактология
стр. 79

"Важно е да знаете"
стр. 82

Желая ти.. - Виктор Юго
стр. 83

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...