Меню

Рубрика: Трудови отношения

Изменения и допълнения в Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 5

Въвеждане на европейските стандарти за информиране и консултиране на работниците и служителите при промяна на работодателя в българското трудово право
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 7

Отпуск по граждански договор ­ само с изрична клауза
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 15

Съдът решава кои уговорки в договора са незаконни
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

За прекратяването на трудовия договор с предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 17


Рубрика: Държавна служба

Промените в Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 20

Специфичните изисквания за допускане до конкурс за постъпване на държавна служба трябва задължително да са установени с нормативен акт
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 23

Писмо № 19-00-250 от 17.04.2008 г. на МДААР
Относно Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 25

Писмо № 17-00-79 от 22.04.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Служителите като конкурентно предимство и модели за оценка на тяхното трудово представяне
авторски материал
Автор / източник: Красимир Георгиев
стр. 29


Рубрика: Заплащане на труда

Преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск въз основа на изплатени годишни бонуси
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 35

По 20 лева на ден се плащат на командирования
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 37

Заплата се плаща поне веднъж месечно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 38


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Безопасността и здравето при работа - приоритетен въпрос на европейската социалнаполитика
авторски материал
Автор / източник: Гълъб Донев
стр. 39


Рубрика: Пазар на труда

Национална стратегия по миграция и интеграция на Република България за периода 2008-2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 47

Условия и ред за участие в Програмата “Старт на кариерата” през 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 52


Рубрика: Социално осигуряване

Спиране или удължаване на срока на производството за изчисляване и изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 58

Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 62

Изчисляване на паричните обезщетения за безработица и износ на обезщетения съгласно координацията на схемите за социална сигурност
авторски материал
Автор / източник: Боряна Боева
стр. 67

Писмо № 66-12-13 от 1.04.2008 г. на НОИ
През 2007 г. съм получавал парично обезщетение при трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, тъй като по времето на трудоустрояването се намали трудовото ми възнаграждение. За времето, през което съм трудоустроен, какъв доход следва да се вземе предвид при изчисляване на размера на пенсията ми и следва ли паричното обезщетение при трудоустрояване да се вземе предвид при определяне на дохода, от който ще се изчисли размерът на пенсията ми?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 71

Писмо № 03-08-24 от 3.04.2008 г. на НОИ
С експертно решение на ТЕЛК на лице е определен процент на загубена работоспособност 64 на сто. Ще има ли право лицето на пенсия за инвалидност по условията на Кодекса за социално осигуряване?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 71

Писмо № 94Н-1348-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
Работя като учител в училище. Общият ми стаж като учител и дружинен ръководител в училището, както и като секретар на общинския комитет в комсомола е 30 години и един месец. Ще имам ли право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, тъй като на 20.04.2008 г. навършвам 60-годишна възраст?административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73

Писмо № 94Т-859-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
Работя като кмет. Навършил съм 63-годишна възраст и имам необходимия сбор от възраст и осигурителен стаж - 100 точки. Може ли да ми бъде прекратено осигуряването като кмет предсрочно с решение на общинския съвет?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75


Рубрика: Социално подпомагане

Програмите и проектите със социална насоченост и предназначение са грижа към определени социални групи, но и възможност за реализация на хора със “социални” професии
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 76


Рубрика: Здравно осигуряване

Последните промени в Закона за здравното осигуряване и внасяне на здравноосигурителни вноски през 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 78

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Какво получаваме срещу здравните си вноски
административна практика
Автор / източник: НЗОК
Приложение

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...