Меню

Рубрика: Трудови отношения

За здължението на работодателя за незабавно предаване на трудовата книжка след прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Ненко Салчев
стр. 5

Помагат ли легалните дефиниции за правилното разбиране на законите
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 11

Прекратяване на платения годишен отпуск от страна на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 18

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 21


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 28

Заповед № РД01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.
нормативен акт
Автор / източник: МТСП
стр. 31


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Нови двадесет и девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 януари 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 34


Рубрика: Социално осигуряване

Правото на избор за промяна на осигуряването и условията за неговото упражняване
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков, доц. д-р
стр. 40

Промените в Кодекса за социално осигуряване и основни параметри, заложени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Красимира Атанасова
стр. 50

Становище изх. № 20-00-1 от 02.01.2020 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) и Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.)
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 56


Рубрика: Социална интеграция

Какво следва да предприемат работодателите през първия тримесечен срок за попълване на квотата по Закона за хората с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 63


Рубрика: Здравно осигуряване

Какво предвижда Законът за бюджета на НЗОК за 2020 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през новата година
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 69

Бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (Извлечение)
нормативен акт
стр. 73

"Важно е да знаете"
стр. 78

Из „Мъдростта на северноамериканските индианци“
стр. 79

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОЦИАЛНА ФАКТОЛОГИЯ – Важни показатели и цифри, в сила от 01.01.2020 г.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...