Меню

Рубрика: Трудови отношения

За здължението на работодателя за незабавно предаване на трудовата книжка след прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Ненко Салчев
стр. 5

Помагат ли легалните дефиниции за правилното разбиране на законите
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 11

Прекратяване на платения годишен отпуск от страна на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 18

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 21


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 28

Заповед № РД01-672 от 22 октомври 2019 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.
нормативен акт
Автор / източник: МТСП
стр. 31


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Нови двадесет и девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 януари 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 34


Рубрика: Социално осигуряване

Правото на избор за промяна на осигуряването и условията за неговото упражняване
авторски материал
Автор / източник: Бисер Петков, доц. д-р
стр. 40

Промените в Кодекса за социално осигуряване и основни параметри, заложени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Красимира Атанасова
стр. 50

Становище изх. № 20-00-1 от 02.01.2020 г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) и Закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.)
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 56


Рубрика: Социална интеграция

Какво следва да предприемат работодателите през първия тримесечен срок за попълване на квотата по Закона за хората с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 63


Рубрика: Здравно осигуряване

Какво предвижда Законът за бюджета на НЗОК за 2020 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през новата година
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 69

Бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (Извлечение)
нормативен акт
стр. 73

"Важно е да знаете"
стр. 78

Из „Мъдростта на северноамериканските индианци“
стр. 79

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОЦИАЛНА ФАКТОЛОГИЯ – Важни показатели и цифри, в сила от 01.01.2020 г.