Меню

Рубрика: Трудови отношения

Стандартите на Международната организация на труда и българското пенсионно законодателство
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 5

Как възниква трудово правоотношение въз основа на избор
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 14

Митове и факти в трудовото право - За изпитателния срок
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 17

Предварителна закрила при уволнение на член на синдикалното ръководство
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 26

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35


Рубрика: Служебни правоотношения

Специфики в правоотношенията на кметовете на общини, райони и кметства, на кметските наместници и общинските съветници
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 46


Рубрика: Защита на личните данни

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Кой може да възлага задачи на длъжностното лице по защита на данните?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 60

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Може ли администраторът да възложи на длъжностното лице по защита на данните изготвянето на оценката на въздействието върху защитата на данните?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 61

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Какви други задачи освен предвидените в чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/679 могат да бъдат възложени на длъжностното лице по защита на данните?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 62

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Има ли период от време, през който длъжностното лице по защита на данните трябва да наблюдава спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 63

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Необходимо ли е длъжностното лице по защита на данните да отчита своята работа пред администратора?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 65


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Изплащане в срок на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 66


Рубрика: Социално осигуряване

Какво предвижда Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 69


Социална фактилогия
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

Напътсвия на мъдреците на Изтока
стр. 87