Меню

Рубрика: Трудови отношения

Новите европейски правила при родителския отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Правна уредба на работата от разстояние по трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 13

Задължение на работодателя за информиране и консултиране
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 25

Каква е максималната продължителност на работното време
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 33

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 36


Рубрика: Защита на личните данни

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Как администраторът да гарантира, че длъжностното лице по защита на данните „участва по подходящ начин и своевременно във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни“?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 46

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Какви ресурси трябва да осигури администраторът за изпълнение на задачите на длъжностното лице по защита на данните?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 47

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Как на практика длъжностното лице по защита на данните да спазва секретността или поверителността на изпълняваните от него задачи?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 49

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Как да се гарантира независимост при изпълнение на задачите на длъжностното лице по защита на данните?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 49

Статут на длъжностното лице по защита на данните
Защитено ли е от уволнение длъжностното лице по защита на данните?
авторски материал

Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 50


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Специално работно облекло и лични предпазни средства на работника и служителя
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 51


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

За достъпа на чужденци от трети страни до пазара на труда в България
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Как се преизчисляват пенсиите
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 70

Въпроси и отговори относно определянето размера на пенсиите
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73


Рубрика: Здравно осигуряване

Осигуряване на управител на еднолично дружество с ограничена отговорност
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 80


Социална фактилогия
стр. 84

"Важно е да знаете"
стр. 87

Диагноза: САМОТА!
стр. 88

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...