Меню

Рубрика: Трудови отношения

Отново за проблемите около минималната работна заплата у нас
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Кумулиране на дисциплинарна, имуществена, административнонаказателна и наказателна отговорност
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 14

Обезщетението при уволнение на заето лице, което ползва родителски отпуск при непълно работно време, трябва да се изчислява въз основа на заплащането му при пълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 19

Отпускът за синдикална дейност се дължи и изчислява в часове, а не в работни или календарни дни
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 29

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 32


Рубрика: Служебни правоотношения

Конфликтът на интереси като основание за прекратяване на трудовия договор със служител в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 39


Рубрика: Защита на личните данни

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 14/2019
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 46


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

За трудовоправните проблеми на дуалното обучение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Право на обезщетение за безработица при работа на срочен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 66

Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на обезщетенията за безработица
авторски материал
Автор / източник: НОИ
стр. 69


Рубрика: Здравно осигуряване

Здравно осигуряване за периода на неплатен отпуск на лице, упражняващо дейност по трудово правоотношение в България, което е здравно осигурено в друга държава членка на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Катя Кашъмова
стр. 78


Социална фактилогия
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

Наистина ли си отива лятото - Христо Фотев
стр. 87