Меню

Рубрика: Трудови отношения

Международната организация на труда и отпуските
авторски материал
Автор / източник: Албена Великова
стр. 5

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 16

Как и при какви условия се определят почивките в рамките на работния ден
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 21

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 23


Рубрика: Защита на личните данни

Подборът на нов персонал и защитата на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев
стр. 28

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 44


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

ИА "ГИТ" информира
При опасно високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 48


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Дуалното обучение - още една възможност за осигуряване на персонал
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Oт 1 юли 2019 година са в сила изменения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, и в приложенията към нея
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 57


Рубрика: Социална интеграция

Квотите по Закона за хората с увреждания, правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „ГИТ“
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 62

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на иа „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 74

За закрилата на хората с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 82

Социална фактилогия
стр. 91

"Важно е да знаете"
стр. 94

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Новости в правилата за дългосрочно командироване в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 88

Свързани продукти

Трудови отношения - 2020 Трудови отношения - 2020