Меню

Рубрика: Трудови отношения

Международната организация на труда и работното време и почивките
авторски материал
Автор / източник: Албена Великова
стр. 5

За законодателните „лутания“ в режима на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 15

Имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, които е причинил на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 23

Какви документи имаме право да съхраняваме в трудовите досиета
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 34

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 38


Рубрика: Служебни правоотношения

Ролята на оценката при служебното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 45


Рубрика: Защита на личните данни

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 56


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Връчване на акта за установяване на административно нарушение
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 61


Рубрика: Социално осигуряване

Особености при прилагане на измененията в наредбите на държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 65

Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74

Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 83

Социална фактилогия
стр. 91

"Важно е да знаете"
стр. 94