Меню

Рубрика: Трудови отношения

Международната организация на труда и гаранциите за правото на колективното преговаряне
авторски материал
Автор / източник: Паунита Петрова
стр. 5

За правото на сдружаване и необходимостта от гарантирането му
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 13

Дисциплинарни наказания по трудовия договор - видове, основания, и ред за налагане и заличаване
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 21

Какви вписвания се правят в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 32

За задължението за дежурство или за разположение на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 34

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 36


Рубрика: Защита на личните данни

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 43


Рубрика: Човешки ресурси

Петнадесет сигнала, че ще постигнете успех, дори да не изглежда така
авторски материал
Автор / източник: Ина Иванова
стр. 50


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Доказателствена сила на акта за установяване на нарушение на трудовото законодателство, съставен от държавните контролни органи
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Последните изменения в наредбите на държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Катя Петрова
стр. 59

Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, засягащи изчисляването на размера на трудовите пенсии
авторски материал
Автор / източник: Любомира Язаджиева
стр. 64

Указание № 1052-40-21 от 25.04.2019 г. относно промените в пенсионното законодателство
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 70

Митове и факти в трудовото и осигурителното право - За „сигурността“ на пенсионноосигурителната ни система
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 81


Рубрика: Здравно осигуряване

Дължат ли се здравноосигурителни вноски от самоосигуряващо се лице, което получава пенсия
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 88


Социална фактилогия
стр. 91

"Важно е да знаете"
стр. 94