Меню

Рубрика: Трудови отношения

Нови моменти в съдебните спорове по трудови дела съгласно разпоредбите на новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Как да попълваме уведомленията за сключен и прекратен трудов договор със срок за изпитване, след промените в Наредба № 5 за уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ от януари 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 9

Превръщането на договора в безсрочен не променя заплатата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Заплащане на дневни пари при командировка в страната
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Началникът определя превоза при командировка
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14

Работодателят трябва да даде отпуск при призоваване от съд
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 15

Закрила при уволнение, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 17

Възстановяване на предишната работа по време на ползване на отпуск по болест
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 18

Рубрика: Държавна служба

Изпитателният срок по Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 23

Понятията “служебен стаж” и “професионален опит” имат различно съдържание
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 27

Писмо № 19-00-111 от 5.02.2008 г. на МДААР
Относно прилагане на Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29

Писмо № 17-00-36 от 7.02.2008 г. на МДААР
Относно обезщетение при бъдещо пенсиониране, съгласно Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 31

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Лисабонската стратегия за икономически растеж и трудова заетост в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 32

Рубрика: Заплащане на труда

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: МТСП
стр. 36

До една заплата за вреда по небрежност
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 41

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Европейски изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 42

Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 48

Рубрика: Социално осигуряване

Измененията в Наредба № Н-8, свързани с попълване на данните в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 51

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 56

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 60

Писмо № 94Г-1406-1 от 5.02.2008 г. на НОИ
Във връзка с предстоящото ми пенсиониране ме интересува от коя категория е трудът ми като “водопроводчик-оксиженист” в “Електроника” АД, като имате предвид приложената трудова книжка. Работил съм към отдел “Строително-ремонтни и монтажни дейности”.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Писмо № 66-10-11 от 12.02.2008 г. на НОИ
Моля за отговор счита ли се за прекратено осигуряването на кмет, което е прекратено предсрочно със заповед и с решение на общинската избирателна комисия, след което той се регистрира за кандидат за кмет за следващ мандат.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № М-2289-1 от 12.02.2008 г. на НОИ
Предстои ми пенсиониране, но няма да ми стигнат точките за пенсия. Работя на пълен работен ден. През последните години има много работа и имам доста часове извънреден труд, отчетен като такъв от работодателя. Въпросът ми е дали за това време една година трудов стаж ще ми донесе повече от една точка? Работя на основен трудов договор, но непрекъснато с граждански договори получавам допълнителни средства за допълнителен труд извън 8-часовия ми работен ден. Ще ми донесе ли повече трудов стаж това, че съм работила и на граждански договори? административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № 94В-1810-1 от 19.02.2008 г. на НОИ
В отменения Закон за пенсиите имаше разпоредба, според която трудът на военноинвалидите с трета група инвалидност се зачиташе от втора категория труд. Аз съм военноинвалид с пожизнено определена трета група инвалидност. Интересува ме дали и сега трудът ми като такъв е от втора категория?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68

Рубрика: Социално подпомагане

Нови срокове за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 69

Националната програма “В подкрепа на майчинството” не предвижда ограничения за родственост на лицата, които ще бъдат наети чрез нея
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 72

Рубрика: Здравно осигуряване

Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 74

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...