Меню

Рубрика: Трудови отношения

Нови моменти в съдебните спорове по трудови дела съгласно разпоредбите на новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Как да попълваме уведомленията за сключен и прекратен трудов договор със срок за изпитване, след промените в Наредба № 5 за уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ от януари 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 9

Превръщането на договора в безсрочен не променя заплатата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Заплащане на дневни пари при командировка в страната
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Началникът определя превоза при командировка
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14

Работодателят трябва да даде отпуск при призоваване от съд
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 15

Закрила при уволнение, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 17

Възстановяване на предишната работа по време на ползване на отпуск по болест
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 18

Рубрика: Държавна служба

Изпитателният срок по Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 23

Понятията “служебен стаж” и “професионален опит” имат различно съдържание
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 27

Писмо № 19-00-111 от 5.02.2008 г. на МДААР
Относно прилагане на Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29

Писмо № 17-00-36 от 7.02.2008 г. на МДААР
Относно обезщетение при бъдещо пенсиониране, съгласно Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 31

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Лисабонската стратегия за икономически растеж и трудова заетост в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 32

Рубрика: Заплащане на труда

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: МТСП
стр. 36

До една заплата за вреда по небрежност
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 41

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Европейски изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 42

Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 48

Рубрика: Социално осигуряване

Измененията в Наредба № Н-8, свързани с попълване на данните в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 51

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 56

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 60

Писмо № 94Г-1406-1 от 5.02.2008 г. на НОИ
Във връзка с предстоящото ми пенсиониране ме интересува от коя категория е трудът ми като “водопроводчик-оксиженист” в “Електроника” АД, като имате предвид приложената трудова книжка. Работил съм към отдел “Строително-ремонтни и монтажни дейности”.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Писмо № 66-10-11 от 12.02.2008 г. на НОИ
Моля за отговор счита ли се за прекратено осигуряването на кмет, което е прекратено предсрочно със заповед и с решение на общинската избирателна комисия, след което той се регистрира за кандидат за кмет за следващ мандат.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № М-2289-1 от 12.02.2008 г. на НОИ
Предстои ми пенсиониране, но няма да ми стигнат точките за пенсия. Работя на пълен работен ден. През последните години има много работа и имам доста часове извънреден труд, отчетен като такъв от работодателя. Въпросът ми е дали за това време една година трудов стаж ще ми донесе повече от една точка? Работя на основен трудов договор, но непрекъснато с граждански договори получавам допълнителни средства за допълнителен труд извън 8-часовия ми работен ден. Ще ми донесе ли повече трудов стаж това, че съм работила и на граждански договори? административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № 94В-1810-1 от 19.02.2008 г. на НОИ
В отменения Закон за пенсиите имаше разпоредба, според която трудът на военноинвалидите с трета група инвалидност се зачиташе от втора категория труд. Аз съм военноинвалид с пожизнено определена трета група инвалидност. Интересува ме дали и сега трудът ми като такъв е от втора категория?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68

Рубрика: Социално подпомагане

Нови срокове за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 69

Националната програма “В подкрепа на майчинството” не предвижда ограничения за родственост на лицата, които ще бъдат наети чрез нея
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 72

Рубрика: Здравно осигуряване

Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 74

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"