Меню

Рубрика: Трудови отношения

За правото на сдружаване на работниците и служителите - международни и национални правни измерения
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

За допълнителнотo трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 11

Има ли значение дали работя допълнително по трудов, или по граждански договор
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 27

Последици от неизпълнението на договореностите в КТД
авторски материал
Автор / източник: Емилия Маркова
стр. 30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 33


Рубрика: Защита на личните данни

Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 39

Понятие за лични данни
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 54


Рубрика: Човешки ресурси

Как да управляваме различията и многообразието на работната сила в дадена организация
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 58


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Осъществяване на контрол за спазване на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 69


Рубрика: Социално осигуряване

Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, извършени с цел съобразяване със законодателството на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Любомира Язаджиева
стр. 72

Правно положение на банката-попечител по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 80


Рубрика: Здравно осигуряване

Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периоди на временна неработоспособност
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 92


Социална фактилогия
стр. 95

"Важно е да знаете"
стр. 98

 

Приложение:
Характеристика и особености на гражданския договор. Разграничение между трудов и граждански договор
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...