Меню

Рубрика: Трудови отношения

За правото на сдружаване на работниците и служителите - международни и национални правни измерения
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

За допълнителнотo трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 11

Има ли значение дали работя допълнително по трудов, или по граждански договор
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 27

Последици от неизпълнението на договореностите в КТД
авторски материал
Автор / източник: Емилия Маркова
стр. 30

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 33


Рубрика: Защита на личните данни

Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 39

Понятие за лични данни
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 54


Рубрика: Човешки ресурси

Как да управляваме различията и многообразието на работната сила в дадена организация
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 58


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Осъществяване на контрол за спазване на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 69


Рубрика: Социално осигуряване

Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, извършени с цел съобразяване със законодателството на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Любомира Язаджиева
стр. 72

Правно положение на банката-попечител по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 80


Рубрика: Здравно осигуряване

Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периоди на временна неработоспособност
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 92


Социална фактилогия
стр. 95

"Важно е да знаете"
стр. 98

 

Приложение:
Характеристика и особености на гражданския договор. Разграничение между трудов и граждански договор
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова