Меню

Рубрика: Трудови отношения

Международната организация на труда - основен стожер на социалната сигурност на трудещите се
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф. д-р
стр. 6

От 1 март 2019 г. са в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 13

Същност, роля и предимства на медиацията като способ за извънсъдебно решаване на индивидуални трудови спорове
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 16

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 27

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 30


Рубрика: Служебни правоотнишения

Задължени лица по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 34


Рубрика: Защита на личните данни

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - На вниманието на администраторите и обработващите лични данни
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р, Десислава Тошкова-Николова
стр. 46


Рубрика: Човешки ресурси

Корпоративна социална отговорност
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 50


Рубрика: Заетост, квалификация и обезщетение

Основни цели и приоритети на Националния план за действие по заетостта през 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 57


Рубрика: Социално осигуряване

Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. относно подаването на данни за осигурените лица
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 66

За максималния осигурителен доход
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 73


Рубрика: Социална интеграция

Какъв е редът за получаване на новата месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 81

Социална фактилогия
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

Свързани продукти

Социално осигуряване – 2019 г. Социално осигуряване – 2019 г.