Меню

Рубрика: Трудови отношения

Създава ли Решението на Съда на ЕС по Дело С 12/17 от 04.10.2018 г. задължение за страната ни да промени вътрешното си право
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Платени отпуски за отглеждане на деца до 2-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 14

Кога се ползват договорките в отраслов колективен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 24

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 27


Рубрика: Служебни правоотнишения

Назначаване на държавна служба след проведен конкурс
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 36


Рубрика: Защита на личните данни

За привеждането на вътрешното ни законодателство по защита на личните данни, в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 47


Рубрика: Човешки ресурси

За лидерската роля на ръководителя
авторски материал
Автор / източник: Вяра Гюрова
стр. 57


Рубрика: Заетост, квалификация и обезщетение

Преглед на промените в Закона за професионалното образование и обучение от ноември 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 69


Рубрика: Социално осигуряване

Какво предвижда Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Катя Петрова
стр. 76

Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 82


Рубрика: Социална интеграция

С промените в Закона за семейни помощи за деца се въвежда нова помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 88


ПРИЛОЖЕНИЕ

Преглед на постановените решения по трудови спорове от Върховния касационен съд през 2016 и 2017 г. - Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Процесуални въпроси при разглеждане на гражданските дела по трудови спорове
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов


Социална фактология
стр. 91

"Важно е да знаете"
стр. 94