Меню

Рубрика: Трудови отношения

По някои нови въпроси в практиката на ВКС за превръщането на безсрочния в срочен трудов договор за определен срок
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Въвеждане на Директива № 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 10

30-минутната почивка за хранене е задължителна
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Предизвестието трябва да се отправи изрично
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

Уволнение поради неявяване на работа и начини на връчване на заповедта за дисциплинарното уволнение
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 18

Вписване на трудовия стаж в трудовата книжка
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 22

Рубрика: Държавна служба

Отпуск за обучение на държавните служители се ползва съгласно Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 26

Как приоритетите на правителството се превръщат в задачи на конкретните служители в администрацията
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 27

Писмо № 29-Т-11 от 3.01.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 31

Писмо № 04-04-4 от 14.01.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Закона за държавния служител, Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията и Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 32

Писмо № 17-00-23 от 24.01.2008 г. на МДААР
Относно приложението на чл. 56, ал. 1 от Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 34

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Предстоящи процедури за подбор на проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за 2008 година
авторски материал
Автор / източник: АЗ
стр. 35

Рубрика: Заплащане на труда

Заварените случаи при определянето на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за работещите по служебно и трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 39

Промяна на процента на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 42

Въпроси и отговори по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 43

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Новата Наредба № 3 за дейността на службите по трудова медицина
авторски материал
Автор / източник: Емилия Димитрова
стр. 49

Рубрика: Пазар на труда

Националният план за действие по заетостта през 2008 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 56

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 62

Рубрика: Социално осигуряване

Архивното стопанство на НОИ ­ състояние и перспективи
авторски материал
Автор / източник: Евгения Петрова
стр. 65

По време на отпуск поради бременност и раждане не се ползва отпуск поради временна неработоспособност
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 68

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 69

Писмо № 94С-2363-1 от 22.012008 г. на НОИ
Моля за становището ви относно категорията на труда в “Балканфарма” АД на длъжността “шлосер” в Помпена станция - склад течни суровини за времето от 08.03.1995 г. до 13.02.2007 г. Функциите и отговорностите ми се състоят в поддържане в изправност на съоръжения за своевременно зареждане на цеховете. Съоръженията съдържат отровни химически течности, леснозапалими течности, киселини и основи. До 2000 г. ни водеха от първа категория труд, а след това - трета категория, с което не съм съгласен. Спазени ли са разпоредбите на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране от работодателя за заеманата длъжност и изпълняваната работа?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73

Писмо № 92-925-1 от 22.01.2008 г. на НОИ
Пишем ви от строителна фирма, която се занимава с изграждане на жилищни и административни сгради в груб строеж. Сега започваме нов строителен обект, за който ни е необходим кранист. Намерихме квалифициран специалист, който е пенсионер с висока пенсия. Той се опасява, че ако започне работа при нас на трудов договор, ще му бъде намалена пенсията със задна дата, защото тя е изчислена на база по-висок осигурителен доход, отколкото е доходът по новото трудово правоотношение. Основателно ли е неговото опасение и възможно ли е вече отпуснатата пенсия да бъде преизчислена и намалена със задна дата?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74

Писмо № 94К-1232-1 от 30.01.2008 г. на НОИ
Работила съм като “дезинфектор” през периода от 02.04.1981 г. до 24.01.1988 г. Когато започнах работа ми казаха, че трудът ни е от втора категория. Но сега, когато започнах да събирам документи за пенсиониране, от ТРЗ на РИОКОЗ ми казаха, че нямат нормативен акт, с който да се потвърди втората категория. От коя категория труд се зачита длъжността “дезинфектор” за посочения период?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74

Писмо № 26-701-1 от 30.01.2008 г. на НОИ
Във връзка с недоразумение, възникнало между работодателя и лице, назначено на длъжност “управител на склад за течни материали”, моля за вашето любезно съдействие и компетентно становище относно категорията, по която трябва да се пенсионира лицето. Длъжността е описана в длъжностната характеристика, която прилагаме. За изпълнение на основните си функции материално-отговорното лице е подпомагано от помпиер, складови работници и при необходимост - от други общопомощни работници, т.е. то не осъществява пряк контакт с материалите и суровините в складовото стопанство.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76

Рубрика: Социално подпомагане

Удръжки за издръжката на дете могат да се правят и от социалните помощи
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 77

Рубрика: Здравно осигуряване

Планово лечение в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 79

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...