Меню

Рубрика: Трудови отношения

Кръг на лицата с право на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък - Коментар на Тълкувателно решение № 1 от 21 юни 2018 г. на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 5

Колективно трудово договаряне
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 15

Възстановяване на предишната работа на работник или служител от работодателя или от съда
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 23

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 28


Рубрика: Служебни правоотнишения

Професионален опит или ранг
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 35


Рубрика: Защита на личните данни

За упражняването на някои права на субекта на лични данни, в контекста на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 47


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Удръжки и запори на трудовото възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 53


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проекта „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 63


Рубрика: Заетост, квалификация и обезщетение

Действие и обхват на Спогодбата между Република България и Република Молдова за регулиране на трудовата миграция
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 66


Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване на учителите Преглед на последните промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 71

Върху възстановените транспортни разходи на педагогическите специалисти не се изчисляват и внасят осигурителни вноски
авторски материал
Автор / източник: Емилия Маркова
стр. 77


Рубрика: Здравно осигуряване

Дължимост на вноски за здравно и социално осигуряване по договор за работа без трудово правоотношение, с възложител търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Катя Кашъмова
стр. 80


 

Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86